Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Recycling Plastic Before Waste (Riciklimi i Plastikës Para se të kthehet në mbetje)

Titulli i Projektit të Propozuar

RECYCLING PLASTIC BEFORE WASTE (RICIKLIMI I PLASTIKËS PARA SE TË KTHEHET NË MBETJE)

Arsyetimi i Propozimit

Projekti advokon dhe fuqizon Bashkitë për të menaxhuar më mirë problemin e mbetjeve plastike, ndërgjegjëson komunitetin lokalmbi nevojën për të ricikluar mbetjet plastike dhe ofronnjë model funksional dhe të qëndrueshëm të diferencimit të plastikës, që përfshin Bashkitë dhe aktorë të ndryshëm të komunitetit lokal në mënyrë që mbejtet plastike të mos përfundojnë në kontenitorët apo landfillet përkatese.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Projekti synon të advokojë dhe lobojë pranë pushtetit vendor në dy bashki për të krijuar modelin e vlerësimit (logo) nga projekti të markës së kualitetit “Green Label” për 10 restorante, 7 në Bashkinë Korçë dhe 3 në Bashkinë Konispol, të cilët do të kryejnë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve plastike të pastër para se ato të dërgohen në kontenitorë, duke u bërë një model për t’u replikuar në të ardhmen në bashki të tjera.

Objektivat specifikë të këtij projekti janë krijimi i një modeli funksional për riciklimin e mbetjeve plastike në dy bashki me një flusk të gjerë turizmi brenda 12 muajsh dhe fuqizmi i grupeve vulnerabël që realizojnë riciklimin e mbejteve plastike, duke i përfshirë si aktorë interesi në krjimin e modelit të ri në këto dy bashki brenda 12 muajve.

Aktivitetet kryesore

Advokim në Bashkinë Korçë dhe Bashkinë Konispol për të mbështetur projektin dhe modelit e vlerësimit “Green Label” për mbledhjen e mbetjeve plastike të pastra nga restorantet.

Ndërgjegjësim i komunitetit lokal (burra, gra, të rinjë dhe të reja) mbi nevojën dhe rëndësinë për të kryer mbledhjen e mbetjeve plastike.

Krijim i një roadmap mbi modelin e propozuar dhe publikim i tij.

Krijim infographics dhe publikim të tyre.

Krijim i një dokumentati mbi projektin dhe mbledhjen e mbetjeve plastike.

Promovim në media sociale (FB Ads; Instagram; etj.)

Publikim i 13 artikujve mediatikë në media mbi projektin.

Promovim i aktiviteteve dhe ecurisësë mbledhjes së mbetjeve plastike në Bashkitë e përzgjedhura në rrjetet sociale të projektit.

Takime të hapura tre ditore (në shesh të hapur) me komunitetin lokal (burra, gra, të rinjë dhe të reja) mbi rezultatet e projektit në Korçë dhe në Konispol.

Pjesëmarrje në tre programe të ndryshme televizive për të folur për projektin, rezultatet e arritura dhe advokimin e modelit të mbledhjes së plastikës.

Takime në pesë bashki të tjera (Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë dhe Shkodër) që të njihen me modelin dhe vlerësimin “Green Label” që do të jepet nga projekti për restorantet që do të implementojnë modelin e propozuar.

Organizim i një konference gjithëpërfshirëse mbi projektin (70 pjesëmarrës nga bashkitë; OJF-të; gazetarë; qytetarë (burra, gra, të rinjë dhe të reja); përfaqësues nga komuniteti Rom/Egjiptianë dhe bizneset.

Rezultatet e pritshme

Njohja e bashkive me benefitet e krijuara nga modeli i mbledhjes së mbetjeve plastike të pastra nga restorantet dhe adoptimi i modelit.

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit lokal mbi nevojen e riciklimit të mbetjeve plastike.

Krijimi i një modeli të qendrueshëm, etik dhe me kujdes ndaj shëndetit të mbledhësve për riciklimin e mbetjeve plastike të pastërta.

Rritja e riciklimit të mbetjeve plastike.

Replikimi i modelit në shumë biznese dhe bashki të tjera.

Përfituesit kryesorë

Bashkia Korçë dhe Bashkia Konispol.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12

Zona e zbatimit të projektit

Korçë dhe Konispol

Grupi i punës

-          Erjola Isa, Drejtoreshë e Projektit

-          Visar Sylaj, Koordinator

-          Lindita Kikino, Financier

-          z. Genc Alimehmeti, Ekspert i Menaxhimit dhe procedurave organizative

-          z. Xhenson Çela, Ekspert i komunitetit ROM dhe Reciklimit

-          znj. Alba Skendaj, Ekspert për marrëdhëniet me 5 bashkitë

-          znj. Krisela Pllaha, Ekspert komunikimi Korçë

-          z. Krist Bakiu, Ekspert komunikimi Korçë

-          z. Emin Braho, Ekspert Konispol

z. Enio Selmani, Ekspert Konispol

Përfaqësuesi ligjor

-          Albana Cule / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. / +355692053594

Partnerët në projekt

Qendra "Young Shapers of Albania Hub" (YSAH)

Organizata Zbatuese: Organizata për Menaxhimin e Destinacionit Korçë
Zona e zbatimit: Bashkia Korcë, Bashkia Konispol
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153