Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Nisma të mbështetura

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksseshme shqiptare; “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”.

Projekti vepron nëpërmjet instrumentave të grantdhënies të cilat përfshirjnë: Thirrjet për Aplikime, Instrumentin Reagimi Shpejtë, Grantet Strategjike, Projektet Mbështetëse me Vlerë të Shtuar (VASS).

Projekti LevizAlbania gjatë periudhë së zbatimit (2015-2021) ka akorduar mbështetje për 7 Thirrje për Aplikime, projekte të mbështetura përmes instrumentit Reagimi Shpejtë, Projekte Strategike dhe projektet VASS.

Për të ofruar një informacion të plotë dhe gjithëpërfshirës LevizAlbania ju prezanton me “Hartën Interaktive“ të Shqipërisë e cila ka agreguar informacionin e mbështetjeve ndër vite. Për të marrë më shumë informacion mbi projektet/nismat e mbështetura mjafton të klikoni mbi qytetin/bashkinë në hartë dhe përbri saj do të shfaqen nismat që kanë vepruar ose veprojnë në atë bashki.

Ndërkohë që informacioni i ofruar specifikisht për secilën nga thirrjet për aplikime, apo instrumentat e tjerë gjendet në pjesën e poshtme të hartë së Shqipërisë, i ndarë sipas thirrejve dhe instrumentave. 

Projekti Zbatimi
Thirrja për aplikime  NR.9

Thirrja për aplikime
NR.9

APLIKIMET JANË MBYLLUR
Reagim i shpejtë

Reagim i shpejtë

APLIKIMET JANË MBYLLUR
Nisma të Mbështetura

Nisma të Mbështetura

Më shumë
Projekte Strategjike

Projekte Strategjike

Më shumë

Qendra LevizAlbania është një organizatë e pavarur shqiptare e cila duke filluar nga data 1.10.2023 ushtron aktivitetin e saj me vete, jo më me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC); çdo veprim apo sjellje e Qendrës LevizAlbania është përgjegjësi vetëm e saj, dhe çdo detyrim lidhur me të i ngarkohet asaj.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153