Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

TETORI ROZË, MUAJI I NDËRGJEGJËSIMIT PËR KANCERIN E GJIRIT

TETORI ROZË, MUAJI I NDËRGJEGJËSIMIT PËR KANCERIN E GJIRIT

Mobile

Kanceri i gjirit, është sëmundja që u merr jetën miliona grave kudo në botë. Për të luftuar këtë sëmundje, Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka shpallur muajin tetor, si muajin e luftës kundër kancerit të gjirit. Me një fjongo rozë dhe me më shumë vëmendje ndaj këshillave të mjekëve, mund të shpëtohen jetë.

Mbështetja e grave ka qenë dhe vijon të jetë një objektiv i LevizAlbania, projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN.

Ndër vite LevizAlbania ka mbëshëtetur me dhjetra nisma dhe inciativa të ideuara dhe zbatuara nga gratë, nga të drejtat e grave, strehimi i grave kryefamiljare, kujdesi paliativ për gratë, e të tjera.

Por cilat kanë qenë disa nga nismat e mbështetura nga LevizAlbania, që janë ideuar dhe zbatuar nga gratë e që në fokusin dhe objektivat e tyre kanë patur pikërisht fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri, për më shumë të drejta, politika mbështetëse dhe kujdes?

Nisma të mbështëtura nga LevizAlbania:

 • Linja e Këshillimit për Gratë dhe Vajzat, Projekti: Shërbimi social dhe shëndetësor për grupet e margjinalizuara.
 • Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, Projekti: Monitorimi i funksioneve të deleguara të Bashkive në lidhje me Qendrat e Kujdesit Shëndetësor Parësor.
 • Qendra ILUMINATOS. Projekti: Diversiteti i shërbimeve sociale dhe publike në disa njësi administrative të bashkisë së Tiranës në kontekstin e ndarjes së re administrative-territoriale.
 • Shoqata RYDER. Projekti: Monitorimi i shërbimit paliativ për pacientët me kancer dhe kronikë në Durrës.
 • Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale Kukës: Projekti: Iluzioni i barazisë gjinore në nivel vendor.
 • Shoqata Vizion Gruaje. Projekti: Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet aktivizmit të grupeve komunitare dhe përfshirja e grave në organet vendimmarrëse.
 • Gratë artizane Vau Dejes. Projekti: Të rinjtë në iniciativë.
 • Ina Kasimati. Projekti: Advokim , monitorim për buxhetin, politikat e Bashkisë Tiranë në lidhje me strehimin social, dhënien e kredive të buta grave të divorcuara-kryefamiljare, me urdhër mbrojtje.

Tetori Rozë nuk duhet të jetë vetëm një muaj ndërgjegjësimi dhe solidariteti por një muaj që duhet të zgjasë një vit e përërsitet cdo vit, ku mbështetja për gratë, sipërmarrjet e tyre dhe kujdesi ndaj tyre të jetë maksimal dhe I plotë.

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

LEVIZALBANIA NË FORUMIN BOTËROR PËR DEMOKRACINË 2022 NË STRASBURG

LEVIZALBANIA NË FORUMIN BOTËROR PËR DEMOKRACINË 2022 NË STRASBURG

LevizALbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN do të jetë pjesë e Forumit Botërorë për Demokracinë që do të mbahet në Strasburg në Nëntor 2022.

Forumi Botëror për Demokracinë i organizuar nga Këshilli i Evropës, prej vitit 2012 që u prezantua për herë të parë, është kthyer tashmë në një medium për ngritjen e debatit mbi sfidat kryesore që përballet demokracia në mbarë botën, si dhe një mundësi për të bërë bashkë aktorët politik-bërës dhe vendimmarrës me aktivistët e shoqërisë civile duke kontribuar për zhvillimin e një demokracie me pjesëmarrje dhe përfshirëse.

Kontributi i rëndësishëm i LevizAlbania në promovimin e angazhimit qytetar u vlerësua shumë i qenësishëm në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për të prezantuar historinë e tyre nga e mbarë bota në Forumin Botëror për Demokraci 2022. Prezenca e LevizAlbania përballë shumë iniciativave dhe sipërmarrjeve të shoqërisë civile të angazhuara në mbështetjen e demokracisë vjen në një moment ku projekti (LevizAlbania) ka hyrë në fazën e kapitalizmit të arritjeve dhe kontributit të dhënë ndër vite për demokracinë vendore.

Kolegia jonë,  Anahi Martinez që mban pozicionin e “Monitoring, Evaluation & Civli Society Manager” do të përfaqësojë projektin LevizAlbania në “Forumin Botëror për Demokraci 2022” ku do të zhvillojë një panoramë të plotë të arritjeve të projektit, sfidave dhe impulseve qytetare në nivel lokal në Shqipëri, që aspirojnë për një demokraci funksionale, gjithëpërfshirëse, përmes të cilës ata kërkojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre si qytetar dhe komunitete.

LevizAlbania nisi zbatimin në vitin 2015 e përgjatë 8 viteve iu dedikua Demokracisë Vendore duke mbështetur 309 projekte të cilat mbuluan 61 bashkitë e vendit, angazhuan drejtpërdrejtë dhe në mënyrë të tërthortë mbi 40 mijë qytetar në nisma që ndikuan pozitivisht qeverisjen vendore, ushtruan presion ndaj të zgjedhurve vendorë, forcuan demokracinë dhe rolin qytetar në komunitet.

Më shumë rreth programit të Forumit Botëror për Demokraci 2022 mund të mësoni World Democracy Forum 2022

Rreth nismave të mbështetura nga LevizAlbania mund të mësoni NISMA TË MBËSHTETURA

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

Të rinjtë e Saukut “vrapuan” për të dorëzuar peticionin për stacionin e tyre!

Të rinjtë e Saukut “vrapuan” për të dorëzuar peticionin për stacionin e tyre!

Grupi Sekret, një grupim informal të rinjsh në zonën e Saukut të Vjetër, Tiranë, u angazhuan për të ndryshuar me qëllim përmirësimin e situatës së transportit publik. “Vrapo për të kapur autobuzin tënd” është një nismë e mbështetur nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Grupi Sekret

Të rinjtë e grupimit sekret nga Sauku zhvilluan një fushatë të mirëfilltë informimi dhe ndërgjegjësimi e cila u pasua nga zhvillimi i peticionit ku u kërkuan firmat e qytetarëve të interesuar për të shtuar oraret e autobuzit të linjës së Saukut të Vjetër, ndryshuar fashën orare, shtuar dy stacione të reja si dhe vendosjen e sinjali stikës horizontale dhe vertikale në stacionet e autobuzëve.

GS Peticioni 2 copy

Grupi Sekret ka dorëzuar pranë Bashkisë Tiranë, 235 firma të banorëve të Saukut të Vjetër, të cilët frekuentojnë linjën e transportit publik duke kërkuar që situate të përmirësohet.

GS Peticioni

Kjo është një prej shumë mënyrave për të demonstruar angazhimin qytetar dhe shfrytëzuar demokracinë vendore me qëllim përmirësimin e shërbimeve të marra nga institucionet vendore.

Të rinjtë e Saukut “vrapuan” gjatë kësaj jo vetëm të kapin stacionin e fundit të autobuzit dhe vrapi i tyre u konkretizua me një nismë konkrete qytetare.

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

INDIVIDËT SI AKTORË NDRYSHIMI NË KOMUNITETET E TYRE

INDIVIDËT SI AKTORË NDRYSHIMI NË KOMUNITETET E TYRE

Mbështetja e individëve që synojnë të sjellin ndryshim në komunitetet e tyre ka qenë një shtyllë e rëndësishme e LevizAlbania, projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Përgjatë viteve të zbatimit, përmes thirrjeve për aplikime, LevizAlbania ka mbështetur me dhjetëra e dhjetëra qytetarë të cilët si individë janë angazhuar për të mobilizuar komunitetin, përmirësuar demokracinë vendore dhe forcuar aktivizimin qytetar për çështje dhe kauza komunitare.

E tillë ka qenë dhe nisma e zbatuar nga Ariona Prenga dhe grupi i saj infomal “Riciklim dhe Traditë”, të cilët u mobilizuan për të ndryshuar qasjen e të rinjve në Bashkinë e Vaut të Dejës, në raport me përqafimin e traditës së punëve artizanale.

Arizanet e rinj Vau Dejes 2

Kjo iniciativë e mbështetur përmes Thirrjes për Aplikime Nr.8 nga LevizAlbania, jo vetëm që ja ka dalë të rrisë angazhimin e të rinjve për të mësuar më shumë rreth profesionit të artizanatit, por, i ka dhënë dhe një mundësi të rinjve të angazhuar në projekt-zbatim për të promovuar modele inkurajuese për bashkëmoshatarët e tyre të cilët nuk shikonin mundësi dhe hapësira për të ndërtuar të ardhmen në vendlindjen e tyre.

Përmes mbështetje së LevizAlbania, Ariona dhe dhjetëra të rinj përcollën mesazhe ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e materialeve të riciklueshme për transport të produkteve të përditshme nga qytetarët. Por, ata nuk u mjaftuan me kaq.

Për të rritur impaktin e nismës dhe zgjeruar rrezen e ndikimit, përmes të ardhurave të gjeneruara nga shitja e çantave prej lecke, ja dolën të blejnë një makinë qepëse automatike me të cilën do të rrisin gamën dhe sasinë e produkteve ekologjike për përdorim nga qytetarët.

Arizanet e rinj Vau Dejes 3

Ariona dhe të rinjtë e angazhuar në projektin e mbështetur nga LevizAlbania ia dolën të:

 • Informojnë dhe ndërgjegjësojnë qytetarët për mospërdorimin e qeseve plastike
 • Mbrojnë mjedisin përmes ndërgjegjësimit komunitar
 • Grumbullojnë të ardhura për të krijuar vazhdimësi të angazhimit rinor

Modeli i aplikuar nga Ariona dhe të rinjtë në Bashkinë Vau Dejës është një shembull për tu ndjekur dhe replikuar nga të rinjtë dhe komunitetet si një mundësi për të krijuar një proces organik të ndërveprimit qytetar e rinor në mbrojtje të mjedisit dhe mbështetjen e ideve novatore të gjeneruar prej të rinjve dhe që mbajnë të angazhuar të rinjtë në të mirë të komunitetit.

Arizanet e rinj Vau Dejes 4

Nisma “Riciklim dhe Traditë” u mbështet nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN, Instituti i Zhvillimit të Habitatit”.

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”

Takimi2

“FOL DHE NDIHMO SHËNDETIN MENDOR TEK TË RINJTË”, nisma e përbashkët e një partneriteti mes dy organizatave jo qeveritare, falë mbështetjes financiare të “LevizAlbania”,  projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, u prezantua mbrëmë në qytetin e Elbasanit mes aktorëve kryesore të pushtetit lokal, arsimit, shëndetësisë dhe përfaqësuesve të medias.

Përfaqësuesit e dy organizatave joqeveritare shpalosën qëllimet dhe inisiativat konkrete që do të ndërrmeren në fushën e shëndetit mendor tek të rinjtë  e Elbasanit falë një misioni 9 mujor 3-dimensional ku synohet: NDËRGJEGJËSIMI, DEPISTIMI dhe PËRFSHIRJA e  të rinjve në nisma ligjore dhe ndëgjegjësuese.

Përfaqësueja e “Qendrës Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta” znj. Fatma Spahiu, vuri në dukje rëndësinë e  këtij projekti për adoleshentët e grupmoshës 15-18 vjeç si dhe kërkoi bashkëpunimin e drejtuesve dhe mjekëve të shkollave për të mbështetur këto aktivitete.

Përfaqësuesja e “Lidhjes së Gazetarëve të Shëndetit” Sonila Cemurati,  prezantoi linjat kryesore të nismës që do të zbatohet në këtë qytet, aktivitetet qe do të realizohen dhe qëllimet që do përmbushen nga puna ndërgjegjësuese, depistuese dhe përfshirse tek të rinjtë.

Drejtuesja e Shërbimit psiko-social në zyrën vendore Arsimore në Elbasan  znj.Milita Tupi , tha se problemet e shëndetit mendor tek të rinjtë janë bërë shumë të ndjeshme dhe rastet që kanë nevojë për tu asistuar nga mjekët psikologë janë shtuar.

Mësuese Migena Kapllani me një ekspriencë në arsim mbi 25 vite , solli në vëmëndje situata konkrete problematike të komunikimit nxënës-mësues ku këta të fundit, duke qënë në vijën e parë të përballjes, e kanë të vështirë përcjelljen e  mesazheve korrekte në situata të tilla. Znj.Kapllani evidentoi rolin primar që ka mësuesi në zbullimin e çregullimeve të sjelljes tek nxënësit për shkak të orë-qëndrimit më të gjatë me të se çdo aktor tjetër, duke vlerësuar nevojën bashkëpunimit të të gjithë aktorëve të zinxhirit “mësues-prind-mjek” me qëllim parandalimin në kohë të ankthit dhe depresonit.

Nënkryetarja e Bashkisë së Elbasanit Vesa Lico, tha se kjo nisëm e shoqërisë civile mbështetur nga Lëviz Albania, do gjejë përkrahjen e plotë të pushtetit vendor ndërsa çdo propozim i ardhur nga të rinjtë në fund të projektit do të mirëpritet për reflektim.

Dr.Jonida Mustafaraj psikologe klinike, solli në vëmëndje shifrat alarmante të prekjes së adoleshentëve, ku 1në 7 vuajnë nga çregullimet e ankthit ose depresionit. Ajo parashtroi nevojën e kapjes së hershme, rolit të prindit dhe mësuesit në adresimin e problemit dhe zhdukjes së parimit të përgjithshëm që domonon sot tek prindërit “fëmija im nuk ka asgjë”

Aldo Nishku, mjek pranë  Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Elbasan,  theksoi faktin e shtimit të rasteve që drejtohen pranë institucionit dhe mungesën e mjekut specialist, psikiatër për fëmijë dhe adoleshentë. Aktualisht ofrohej vullnetarisht nga një mjeke me orar të kufizuar.

Gazetarja Alma Demiraj referoi të dhënat e intervistave që ka realizuar në kuadër të projektit “Fol dhe Ndihmo Shëndetit Mendor tek të rinjtë” duke treguar se si mosvemendja prindërore ka shkaktuar dëme të parikthyeshme në shëndetin mendor të fëmijëve të tyre dhe se si rastet e referuara tek specialisti ja kanë dalë.Ajo theksoi rolin e medias profesioniste për të adresuar siç duhet modelin që nxit ndërgjegjësim, aktivizëm dhe përfshirje tek të rinjtë , synime këto që i ka dhe ky projekt.

Pjesmarrësit në takim, veçanërisht drejtuesit e shkollave, u angazhuan për çdo aktivizim që do të krijojë projekti në ditët në vazhdim dhe siguruan mbështetje.

Projekti “Fol dhe Ndihmo Shëndetit Mendor tek të rinjtë” që mbështetet nga LevizAlbania”,  projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC,  synon që :

1000 nxënës të grup-moshës 15-18 vjeç të përshfihen në një anketë depistuese për dy nga problematikat madhore që i shetqëson sot ata siç është ankthi dhe depresioni.

12 gjimnaze të qytetit të Elbasanit  të bëhen pjesë e takimeve  informuese  mbi këto dy probleme të shëndetit mendor, falë punës ndërgjegjësuese dhe modeluese të gazetarëve më me eksperiencë në vend që operojnë në fushën e shëndetësisë me qëllim nxitjen e komunkimit, të folurit pa barriera dhe orinetimit për kontrolle të hershme.

Një përfaqësi të rinjsh nga këto 12 gjimanzeve të përfshihet në një lëvizje konkrete ligjore për përmirësimin e problematikave të shëndetit mendor tek të rinjtë që do të rezultojnë në fund të depistimit.

Java e Demokracisë Vendore nga LevizAlbania (6 – 11 Qershor 2022)

Java e Demokracisë Vendore nga LevizAlbania (6 – 11 Qershor 2022)

Web LA JDV22 copy

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC sjell për të gjashtin vit radhazi Javën e Demokracisë Vendore. Një aktivitet i kthyer tashmë në traditë nga projekti i zbatuar prej tre organizatave të suksesshme si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, aktivitet në të cilin qytetarët dhe zëri i tyre kulmon sëbashku me rolin qytetar për një demokraci vendore funksionale dhe të fortë.

Këtë vit Java e Demokracisë Vendore e LevizAlbania do të mbahet nga data 6 Qershor deri në 11 Qershor dhe do të shtrihet 13 qytete të vendit përmes 22 aktiviteteve që do të jenë të hapura për publikun dhe qytetarët.

Java e Demokracisë Vendore e ideuar dhe organizuar nga LevizAlbania është momenti kulmor i prezantimit jo vetëm të arritjeve që LevizAlbania dhe nismat e mbështetura nga projekti kanë arritur por edhe për ballafaqimin e sfidave dhe nevojave që ka mjedisi dhe komunitetet vendore për tu angazhuar, kërkuar dhe arritur ndryshimin e situatës qoftë për nivelin e demokracisë vendore po ashtu edhe për cilësinë e qeversijes vendore.

Organizatat e Shoqërisë Civile, individët dhe grupimet informale do të jenë aktorët kryesorë të Javës së Demokracisë Vendore 2022 dhe do të jenë pikërisht ata përmes të cilëve do të përcillen arritjet, sfidat dhe nevojat e qytetarëve dhe komuniteve lokale.

#JDV2022 është ndërtuar në tre shtylla kryesore, të cilat përbëjnë edhe thelemet në të cilët është mbështetur projekti LevizAlbania:

 • Individët si aktorë ndryshimi
 • Të bashkuar jemi më të fortë
 • Ndryshimi është i mundshëm

Individët kanë qenë dhe mbeten një flamur suksesi i projektit LevizAlbania, gjatë shtatë viteve projekti ka mbështetur me qindra nisma që janë zbatuar nga individët duke i mbështetur ata jo vetëm në aspektin financiar por edhe në atë administrativ, me qëllim rritjen dhe forcimin e rolit të qytetarit në qeverisjen dhe vendimmarjen vendore.

Të bashkuar jemi më të fortë, është shtylla e dytë e Javës së Demokracisë Vendore 2022. Të bashkuar sepse projekti ia ka dalë jo vetëm të mbështesë nismat e aktorëve të shoqërisë civile por edhe ti bëjë bashkë ata në të mirë të akuzave dhe arritjes së rezultateve. Krijimi i sinergjisë bashkëpunuese midis aktorëve të shoqërisë civile, qytetarëve, medias, ndihmës juridike pa pagesë, rritjes së kapaciteve të shoqërisë civile, informacioni teknik dhe profesional mbi financat vendore, gazetaria vendore, kanë qenë ura që janë lidhur dhe bashkuar në sajë të punës së të gjithë aktorëve duke ndërtuar ose shtruar një rrugë jo pak të vështirë drejt garantimit të të drejtave të garantuara nga ligji për cështje dhe kauza nga me lokalet deri tek ato që janë kthyer në kauza kombëtare.

Ndryshimi është i mundshëm është shtylla e tretë e Javës së Demokracisë Vendore 2022. Kjo shtyllë është pikërisht ajo që është frymëzuar nga ata, qytetarët, individë të angazhuar si aktor ndryshimi dhe shoqëria civile si mundësuese dhe mbështetëse e aksioneve qytetare, duke konkluduar në arritje dhe suksese që përpara shtatë vitesh askush nuk do ti kishte imagjinuar që do të ndodhnin.

LevizAlbania i është dedikuar demokracisë vendore dhe Java e Demokracisë Vendore është panairi publik i konfrontimit të arritjeve, sfidave, vështirësive dhe sukseseve që qytetarët dhe projekti LevizAlbania kanë arritur ndër viteve.

#BëhuPjesë e #JavaDemokracisëVendore22, java dhe ditët ku mund të japësh shembullin tënd se si ndryshimi është i mundur nëse bëhemi bashkë dhe transformohemi në aktorë ndryshimi.

Mëso më shumë rreth #JavaDemokracisëVendore2022 duke lexuar programin e plotë në këtë LINK:

JAVA E DEMOKRACISË VENDORE 2022 - PROGRAMI I PLOTË

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

Reforma Territoriale dhe kontributi nismave të mbështetura nga LevizAlbania

Reforma Territoriale dhe kontributi nismave të mbështetura nga LevizAlbania

LevizAlbania nisi zbatimin si projekt në mbështetje të demokracisë funksionale në nivel vendor ekzaktësisht pas miratimit dhe implementimit të reformës territoriale administrative në vitin 2015. Në Prill të vitit 2016, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC i zbatuar nga konsorciumi i tre organizatave “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN” miratoi projektet e thirrjes për aplikime Nr.1, duke synuar pikërisht mbështetjen e atyre nismave që targetonin qeverisjen vendore, monitorimin e ofrimit të shërbimeve, zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, transparencës dhe llogaridhënien e institucioneve të reja vendore. Performanca e 61 bashkive të reja, eliminimi i komunave dhe efekti që do të sillnin në jetën e qytetarëve nga aksesi tek cilësia ishin në fokusin e nismave të thirrjes për aplikime Nr.1.

Sot, kur kanë kaluar më shumë se shtatë vjet nga nisja e zbatimit të projektit LevizAlbania, diskutimi publik mbi ndryshimin e reformës territoriale është rikthyer në axhenden politike dhe publike. Për të ofruar informacion për publikun dhe jo vetëm mbi atë cfarë nismat e mbështetura nga LevizAlbania kanë kontribuar dhe ofruar për një demokraci vendore funksionale dhe gjithpërfshirëse, dy prej grantmarrësve të projektit ishin të ftuar në emisionin televiziv “Absolut 4” në “A2 CNN” me gazetarin Blendi Salaj.

Dy të ftuarit dhe njëherësh grantmarrës të LevizAlbania kanë zbatuar dhe janë në zbatim të iniciativave të lidhura ngushtësisht me performancën e institucioneve vendore dhe aksesin e qytetarëve proceset përzgjedhjes së të zgjedhurve vendorë.

Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve po zbaton nismën strategjike “Për rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor” ndërsa Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane ka zbatuar gjatë Thirrjes për Aplikime Nr.7 nismën “Distancat e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Tiranës”, të dy këta aktorë të shoqërisë civile ishin pjesë e këti debati televiziv të cilin mund ta ndiqni të plotë duke klikuar videon më poshtë.

#LevizAlbania #DedikuarDemokraciseVendore

NE IU DEDIKUAM DEMOKRACISË VENDORE!

NE IU DEDIKUAM DEMOKRACISË VENDORE!

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, organizoi ceremoninë e projekteve fituese të Thirrjes Nr.9 për aplikime.

Aktiviteti u mbajt në Tiranë, ku të pranishëm ishin aktorë të shoqërisë civile, qytetarë, bashkëpunëtor të projektit, përfaqësuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, dhe konsorciumi i projektit LevizAlbania.

7

Ceremonia e projekteve fituese nisi me performancën “Këpucët e Kuqe” të realizuar nga organizatat “Eja në Teatër” dhe “BASH-ART”, mesazhi i të cilës është pikërisht forca e reagimit ndaj padrejtësive që vuajne gratë në Shqipëri dhe jo vetëm. “Këpucët e Kuqe” është një prej nismave fituesve të Thirrjes Nr.9 Të LevizAlbania.

2

Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Z. Dritan Shutina, një prej tre anëtarëve të konsorciumit që zbaton projektin LevizAlbania (Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN), gjatë fjalës së tij përshëndetëse në këtë aktivitet u shpreh se projekti LevizAlbani ja ka dalë të motivojë dhe mobilizojë komunitet për një qeversije vendore më cilësore, transparente, llogaridhënëse dhe të përgjegjshme.

“Dua të them se LevizAlbania është një brand për të cilin është e tepërt të flas se çfarë ishte dhe synonte. Por nëse do ta krahasoja me Thirrjen Nr.1 ku ne synuam të prezantonim atë që donim të arrnim, përmes cikleve e deri më sot, të gjithë sëbashku, në një mënyrë apo një tjetër kemi mundur të shtyjmë më tej agjendën e një qeversije lokale më të përgjegjeshme për qytetarët. Numri i lartë i aplikimeve që LevizAlbania ka grumbulluar ka treguar në fakt nevojën që kanë komunitet për të reaguar dhe për tu aktivizuar për më shumë demokraci. Tashmë detyra jonë do të jetë të angazhohemi për të ndarë më shumë dije dhe njohuri mbi atë cfarë kemi mësuar gjatë zbatimit të projektit LevizAlbania. Dua të falenderoj Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe Ambasadën e Zvicrës në Shqipëri për mbështetjen që i ka dhënë LevizAlbania por edhe të gjithë mjedisit e shoqërisë shqiptare, përmes LevizAlbania por dhe shumë projekteve të tjera, të cilat kanë mundësuar pikërisht krijimin e një mjedisi të favorshëm ku zëri qytetarëve të dëgjohet”, u shpreh Z. Shutina.

5

Z. Dritan Shutina, Drejtor Ekzekutiv i Co-PLAN, anëtar i Konsorciumit të LevizAlbania

Nga ana e saj, Drejtuesja e Sektorit të Qeversijes dhe Shëndetit në Ambasadën Zvicerane Znj. Chantal Nicod përgëzoi fituesit e Thirrjes për Aplikime Nr.9 dhe u shpreh e lumtur për rezultatin e arritur nga projekti gjatë zbatimit të tij ndër vite.

“Sot është fillimi, nuk është fundi. Ju do të vini në zbatim idetë tuaja që mbështeten nga LevizALbania dhe Ambasada Zvicerane. Është shumë e rëndësishme për ne që të nxisim idetë tuaja dhe tju ndihmojmë ju në plotësimin dhe arritjen e objektivave. Të gjithë ju keni një interes të përbashkët, ai është interesi i komunitetit dhe qytetarë. Zvicra është shumë e lumtur që mbështet projekte të tilla, sepse ne besojmë se janë njerzit ata që e bëjnë shoqërinë, dhe me njerëz ne nënkuptojme individët, grupet informale, shoqërinë civile por jo vetëm”, u shpreh Znj. Nicod.

6

Znj. Chantal Nicod, Drejtuese e Sektorit të Qeversijes dhe Shëndetit në Ambasadën Zvicerane

Aktivitetin e përshëndeti Ministrja e Shtetit për Fëmijet dhe të Rinjtë Znj. Bora Muzhaqi e cila prezantoi dhe disa iniciativa qëndrore në mbështetje të të rinjve.

“Jam shumë e kënaqur që jam pjesë e këtij aktiviteti dhe ceremonisë së shpalljes së projekteve fituese. Inicitiava të kësaj natyrë që mbështesin nisma dhe organizata rinore dhe për të rinjtë janë gjithmonë një lajm i mirë. Idetë novatore të të rinjve që angazhohen për të krijuar ndryshimin e prekshëm për vete dhe bashkëmoshatarët e tyre, komunitetin e tyre janë një orgur i mirë për shoqërinë. Jam e bindur që me partneritetin tonë, mundësitë për të rinjtë do të shtohen duke sjellë ndikim pozitiv në cdo fushë të jetës dhe cdo pëllëmbë të vendit“.

8

Znj. Bora Muzhaqi, Ministre e Shtetit për Fëmijet dhe të Rinjtë

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur e për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndrydhim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN ka mbështetur prej shumë vitesh tashmë, zërin e qytetarëve në kërkim të të drejtës që i takon, qeverisjen e përgjegjshme, cilësore, transparente dhe gjithpërfshirëse në nivel vendor.

Përmes mbështetjes së LevizAlbania, ata, qytetarët, ja kanë dalë të sjellin ndryshimin dhe vendosin të drejtën e tyre në vend. Hap pas hapi e ditë pas dite ata kanë arritur që të ushtrojnë presionin e duhur tek të zgjedhurit vendor,  duke bërë të mundur ndryshimin e synuar, kudo, në qytete, fshatra, lagje, rrugë dhe rrugica.

29 mijë qytetarë janë angazhuar për të përmirësuar dhe forcuar demokracinë në nivel vendor përmes mbështetjes që LevizAlbania I ka dhënë kërkesës së aktorëve të shoqërisë civile, grupimeve informale dhe individëve.

2500 aplikimet që projekti ka grumbulluar gjatë 9 thirrjeve për aplikime kanë treguar se qytetarët janë aktiv në komunitetet e tyre dhe duan të jenë aktorë ndryshimi në politik-bërjen vendore.

Falë mbështetjes së LevizAlbania gjatë këtyre viteve 653 kërkesa direkte për institucionet vendore të ideuara, hartuara dhe identifikuara nga qytetarët mbi nevojat e tyre, i janë drejtuar institucioneve vendore, presioni ndaj të cilëve I ka detyruar të adresojnë 253 prej tyre. Kanë qenë qytetarët ata që kanë ideuar modelin e ndryshimit të nevojshëm, të cilët ne I kemi mbështetur pa kursim.

Përmes nismave të mbështetura nga LevizAlbania, 5,500 qytetarë u angazhuan në ushtrimin e të drejtës së peticioneve përgjatë 7 viteve, aksione që ndikuan në vendimmarjen e të zgjedhurve vendore.

Rinia ka qenë fokusi I LevizAlbania përgjatë gjithë rrugëtimit dhe përmes iniciativave të mbështetura nga projekti 10,110 të rinj u përfshinë në aksione konkrete duke ndryshuar mjedisin ndërveprues midis gjeneratës së re dhe institucioneve vendimmarrëse, duke rritur rolin aktiv të të rinjve në cështjet e demokracisë vendore.

12,046 gra dhe vajza kanë marrë një mbështetje të madhe nga LevizAlbania, duke u angazhuara direkt ose indirekt në aksione në fokusin e të cilave kanë qenë të drejtat e grave, strehimi, përfaqësimi, diskriminimi dhe shumë cështje të tjera.

5,596 qytetarë nga grupet vulnerabël janë afektuar pozitivisht nga nismat e mbështetura nga LevizAlbania, në objektivin e të cilave ka qenë arsimi, punësimi, strehimi, shërbimet sociale dhe integrimi në shoqëri.

Nëpërmjet presionit të ushtruar nga qytetarët e mbështetur nga LevizAlbania, 39 nga 61 bashkitë e vendit kanë pranuar dhe zbatuar të paktën një prej propozimeve apo kërkesave të gjeneruara nga komunitet dhe aktivistët e mbështetur nga projekti ynë.

LevizAlbania është projekti që mbështeti fuqishëm rritjen e rolit të individit si aktor ndryshimi duke financuar me qindra ide dhe inciativa nga qytetarët e thjeshtë, të rinj e të reja, gra dhe vajza dhe të moshuar, grupet e margjinalizuara dhe personat me aftësi të vecanta

LevizAlbania është projekti që i dha zë qytetarëve, ideve që vinin nga qytetarët dhe përmirësonin jetën e tyre.

Ne forcuam demokracinë vendore. Ne iu dedikuam demokracisë vendore.

Për të mësuar më shumë rreth nismave të mbështetura nga LevizAlbania në Thirrjen Nr.9 shkarko dokumentin këtu: PROJEKTET FITUESE TË THIRRJES NR.9

Për të parë videon e ceremonisë së projekteve fituse të organizuar nga LevizAlbania video më poshtë.

Për të mësuar më shumë se cfarë ka bërë LevizAlbania gjatë zbatimit ndër vite shiko videon këtu më poshtë.

Fotogaleria e ceremonisë së projekteve fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.9

View the embedded image gallery online at:
https://www.levizalbania.al/sq/lajme#sigProId02fc487cf5

 

"E DREJTA E INFORMIMIT" – LA TRYEZË KONSULTIMI MË IDP-në DHE SHOQËRINË CIVILE

"E DREJTA E INFORMIMIT" – LA TRYEZË KONSULTIMI MË IDP-në DHE SHOQËRINË CIVILE

Në vitin 2014 Shqipëria miratoi ligjin e ri “Për të Drejtën e Informimit” duke shënuar një ndryshim thelbësor të qasjes së institucioneve publike në raport me dhënien e informacionit për publikun, qytetarët, median dhe organizatat e shoqërisë civile. Ligji i miratuar u vlerësua dhe vijon të mbetet i vlerësuar si një ndër gjashtë ligjet më të mira (https://www.rti-rating.org) për garantimin e aksesit në informacionin zyrtar në kuadër të transparencës me publikun.

Ligji për të Drejtën e Informimit është një mekanizëm i përdorur masivisht nga organizatat e shoqërisë civile, organizatat mediatike, gazetarët por edhe vetë qytetarët, për të përfituar informacion mbi procedura, vendimmarje, kontrata, etj. tw institucioneve publike qendrore dhe vendore.

Në 28 Shkurt 2022, LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, organizoi një tryezë diskutimi “Gazetaria vendore në kohë krizash”, tryezë e fokusuar mbi rolin e gazetarisë dhe organizatave mediatike gjatë situatave të jashtëzakonshme, sikundër ishin “Termeti i 27 Nëntorit 2019” dhe i viti 2020, i njohur tashmë si viti pandemisë “COVID-19”. (mëso më shumë rreth tryezës në fjalë)

Gjatë kësaj tryeze, përfaqësuesit e Komisionerit për të Drejtën e Informimit njoftuan se ky institucion ka nisur një seri konsultimesh për ndryshimin, me qëllim përmirësimin, të “Ligjit për të Drejtën e Informimit”. Bazuar në këtë njoftim, LevizAlbania u angazhua në organzimin e një tryeze konsultimi publike midis organizatave të shoqërisë civile, përfaqësuesve të gazetarisë së pavarur, organizatave mediatike, gazetarëve, institucioneve publike dhe me praninë e OSBE-së.

Në 29 Mars 2022, u zhvillua pikërisht kjo tryezë ku të pranishëm ishin shumë aktorë të shoqërisë civile, institucioneve qëndrore si dhe vetë Komisioneri për të Drejtën e Informimit Z. Besnik Dervishi.

Disa organizata të shoqërisë civile, si ResPublica, Centre for Legal Empowerment, Qendresa Qytetare dhe Qendra ALTRI u angazhuan në analizimin e imtësishëm të ndryshimeve të nevojshme që duhet të pësojë ligji aktual për të Drejtën e Informimit, duke nxjerr disa sygjerime/rekomandime si grupe interesi dhe përdorues konsistent të këtij ligjit, të cilat iu prezantuan të gjithë të pranishmëve, përfshirë Kominisionerin për të Drejtën e Informimit.

Shiko këtu dokumentin me propozimet e organizatave të shoqërisë civile:

KOMENTE DHE REKOMANDIME PËR DRAFTIN PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 119 V.2014

                Drejtori Ekzekutiv i LevizAlbania, Erton Kashta

Drejtori Ekzekutiv i projektit LevizAlbania Z. Erton Kashta, u shpreh: “Jemi shumë të kënaqur që po organizojmë këtë tryezë të përbashkët të organizuar nga projekti LevizAlbania dhe Kominsioneri për të Drejtën e Informimit, ku të pranishëm janë jo vetëm aktorët e shoqërisë civile, gazetarët por edhe institucione dhe agjensi të ndryshme, organizata ndërkombëtare që kanë interes në ligjin për të drejtën e informimit. Qeverisja vendore në mënyrë specifike pasi në atë nivel zbatohen shumë politika që vijnë nga qeverisja qëndrore dhe është më afër qytetarëve. Për këtë arsye ne jemi këtu për të mbështetur një nga elementet më të rëndësishëm të aktivizimit qytetar, duke qenë kërkuesit kryesorë të përmirësimit të vazhdueshëm të mënyrës së qeversijes dhe sidomos transparencës qeverisëse. Puna e deritanishme e aktorëve të shoqërisë civile që ne kemi mbështetur na ka treguar që shumë procese, procedura, kompetenca ndërthuren me njëra-tjetrën kur vjen puna tek transparenca. Për këtë arsye është e nevojshme që kjo e drejtë që kanë qytetarët dhe grupet e interesit të përmirësohet. Kjo do ti shërbente rritjes së angazhimit qytetar në kërkimin e informacionit dhe rritjen e transparencës”.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale Z. Besnik Dervishi

Ndërkohë Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale Z. Besnik Dervishi shprehu mirënjohjen për kontributin e vazhdueshëm të shoqërisë në përmirësimin e funksionalitetit të ligjit për të drejtën e informimit.  “Që në viti 2014 me miratimin e ligjit të ri për të drejtën e informimit ne kemi nisur një rrugëtim të përbashkët. Sot pas kaq vitesh, kemi shumë gjera për të diskutuar bazuar në një axhende pozitive përsa i përket zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, ashtu sikundër mendoj që ka shumë cështje të tjera që sëbashku mund ti cojmë përpara për ceshtjet mbi të drejtën e informimit. Ka gjithmonë sfida të reja kur vjen puna për të drejtën e informimit dhe ne kemi qenë dhe jemi të hapur për cdo kontribut që përmirëson ligjin për të drejtën e informimit. Ligji aktual për të drejtën e informimit është shumë I avancuar, por ne nuk kemi pse të mos marrim përsipër sfida që e përmirësojnë atë cdo herë dhe më shumë. Ne nuk kemi pse të mos tentojmë të avancojmë duke e vënë në presion pozitiv funksionimin e ligjit për të drejtën e informimit. Ne kemi nisur javën e kaluar një iniciative gjithëpërfshirëse të titulluar “Ditët e Transparencës”.

Për të mësuar më shumë rreth tryezës së konsulitimit të organizuar nga “LevizAlbania dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit” mbi ndryshimet në “Ligjin për të Drejtën e Informimit” klinkoni në videot në link më poshtë.

Tryeza e konsultimit - Pjesa 1

Tryeza e konsultimit - Pjesa 2

Por cfarë parashikojnë deri tani këto ndryshime?

Propozimet në draft-ligjin e ri për të drejtën e informimit përfshijnë disa ndryshime nga statusi i punonjësve të institucionit për të drejtën e informimit, krijimin e bordit këshëllimor të komisionerit, uljen e masës administrative për moszbatimin e ligjit (masë që synon të rrisë efikasitetin e masës), detyrimin e institicioneve publike për krijimin e ëebsiteve (faqeve të internetit) dhe direktorisë për të drejtën e transparencës, etj. Për të mësuar më shumë rreth këtyre propozimeve mund të shkarkoni dokumentin më poshtë.

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.119, DATË 14.09.2014 - PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore #TryezeKonsultimi #ShoqëriaCivile #EDrejtaInformimit

Fotogaleria e tryezës së konsultimit të organizuar nga LevizAlbania

View the embedded image gallery online at:
https://www.levizalbania.al/sq/lajme#sigProIdb612aa48cf

 

"Redukto - Riciklo - Ripërdor", mbështetur nga LevizAlbania

"Redukto - Riciklo - Ripërdor", mbështetur nga LevizAlbania

be4waste1

Riciklimi i materialeve plastike përpara se të kthehen në mbetje është një proces që do të ndikonte në uljen e ndotjes së mjedisit. Aktorët kontributor në zinxhirin e impaktit pozitiv që sjell kjo qasje janë disa, nga qytetarët, biznesi privat, sipërmarrjet e angazhuara në procesin e riciklimit si dhe autoritetet vendore.

be4waste

Organizata “Destination Managment Organization“ në partneritet me Young Shapers of Albania po zbatojnëë projektin “Riciklimi i plastikës para se të kthehet në mbetje“. Nisma e mbështetur nga LevizAlbania, projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, synon pikërisht krijimin e një modeli të qendrueshëm riciklimi për mbetjet plastike, duke integruar dhe fuqizuar grupet e interesit që punojnë në fushën e riciklimit të plastikës.

Në kuadër të kësaj nisme, pak ditë më parë, përfaqësuesit e organizatës “Destination Managment Organization“ nënshkruan me Kryetarin e Bashkisë së Korcës, Z. Sotiraq Filo marrëveshjen e bashkëpunimit, në kuadër të së cilës Bashkia Korcë angazhohet për përfshirjen në veprimtarinë e saj të politikave mbështetëse për krijimin dhe integrimin e modelit të riciklimit të plastikës përpara se të kthehet në mbetje në territorin e saj.

275914724 513187056839291 152730980447437018 n

LevizAlbania ka mbështetur përgjatë thirrjve për aplikime dhe instrumentave të tjerë grantdhënës nisma që nxisin mbrojtjen e mjedisit, nga menaxhimi i grumbullimit të mbetjeve e deri tek idetë inovatore për riciklimin e plastikës duke e kthyer atë në produkte që stimulojnë uljen e përdorimit të saj.

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore

A je përdorues i transportit publik në Tiranë? Bëhu aktiv në monitorim!

A je përdorues i transportit publik në Tiranë? Bëhu aktiv në monitorim!

Faqja www.busandthecity.al është një faqe e krijuar nga Qendra ALTERUM në zbatim të projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, po zbatohet nga Qendra ALTERUM, me mbështetjen e Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. 

Shërbimi urban në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por veçanërisht në Bashkinë e Tiranës, ku jeton dhe pjesa më e madhe e popullsisë së vendit është ka problematikat e veta, duke ndikuar drejtëpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. I gjithë sistemi duke filluar që prej infrastrukturës, stacioneve të autobusave të cilat ofrojnë shumë pak kushte, sidomos gjatë sistuatës së pandemisë këto problematika janë akoma më të theksuara, në shumicën e rasteve stacionet janë në vende të papërshtatshme, pa sinjilastikën e duhur rrugore dhe pa mundësi aksesi për personat me aftësi të veçanta/ndryshe. 

Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje, mundësia për të ngritur zërin, adresuar problematikat janë elemente thelbësor në marrjen e vendimeve të drejta, përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit të transportit, hartimin e politikave afatshkurtra dhe afatgjata. Me anë të këtij projekti synojmë ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre dhe mjetet ligjore për përfshirjen në vendimmarrjen në lidhje me transportin publik dhe jo vetëm, krijimin e një dritareje nëpërmjet ngritjes së ëebsite www.busandthecity.al , ku secili do ketë mundësi që të shpreh problematikat, kërkesat, monitorimin e situatës më zë dhe figurë, me qëllim pasqyrimin e problematikave, dhënien e rekomandimeve konkrete (të cilat do adresohen jo vetëm nga ekspertët, por edhe nga qytetarët) adresimin e tyre në institucionet kompetente me qëllim përmirësimin e cilësisë së transportit publik.

FORUMI I LEVIZALBANIA: GAZETARIA VENDORE NË KOHË KRIZASH!

FORUMI I LEVIZALBANIA: GAZETARIA VENDORE NË KOHË KRIZASH!

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, organizoi më 28 Shkurt 2022 forumin e diskutimit “Gazetaria vendore në kohë krizash – Roli dhe sfidat e medias dhe gazetarëve në garantimin e informacionit dhe ushtrimin e presionit ndaj autoriteteve vendore në periudha krize".

Në këtë tryeze ku pjesëmarrja ishte e gjerë nga aktorët e shoqërisë civile, organizatat mediatike, gazetarëve dhe institucioneve publike u diskutuan dhe ngritën disa çështje që lidhen me rolin e medias dhe gazetarëve në kohë krizash.

Shqipëria, përgjatë viteve 2019-2022 u përball më dy kriza të mëdha, sikundër ishte tërmeti i 26 Nëntorit 2019 dhe viti 2020, i cili tashmë njihet prej të gjithëve si “Viti i pandemisë COVID-19“.

Në këto dy situata të paprecedenta mediat dhe gazetarët si dhe shoqëria civile u përpoqën dhe angazhuan për të luajtur një rol pozitiv në përcimin e informacionit tek qytetarët, ushtrimin e presionit tek institucionet vendore dhe qëndrore, me qëllim transparencën mbi vendimmarrjet e askokohe.

LevizAlbania, përmes mbështetjes së dhënë ndaj organizatave të shoqërisë civile, para dhe gjatë periudhës së krizave në fjalë, ka synuar pikërisht rritjen e aksesit në informacion nga këto organizata dhe qytetarët e angazhuar prej tyre në aksione dhe nisma konkrete.

Gjatë fjalës së hapjes, Drejtori Ekzekutiv i LevizAlbania, Z.Erton Kashta, u ndal tek rëndësia e mbështetjes së medias si instrument informues dhe advokues. “Media, në të gjitha format e saj, është një instrument i rëndësishëm për ndarjen e informacionit, të njohurive dhe për ngritjen e zërit për të gjitha aspektet që ndikojnë në shoqëri. Grantet nëpërmjet LevizAlbania kanë mbështetur edhe gazetarët si individë dhe janë parë me përparësi si një mjet për fuqizimin dhe rritjen e kapaciteteve të tyre” – shpreh Z. Kashta.

                                                                                                                                             Z. Erton Kashta, Drejtor Ekzekutiv i projektit LevizAlbania

Projekti LevizAlbania në qasjen e tij strategjike ka mbështetur dhe krijimin e platformës “PortaVendore.al“, një portal unik i dedikuar çështjeve vendore i cili është kthyer në një portë informacioni për qytetarët të cilët informohen përmes artikujve gazetaresk, analizave të thelluara gazetareske dhe tekniko-profesionale si dhe i ofrhet informacion mbi qeverisjen vendore, si funksionon, ndryshimet legjislative etj.

“Përtej mbështetjes së medias si komponent i projekteve, LevizAlbania ka përdorur një instrument të Shërbimeve si Vlerë e Shtuar (Value Added Services), nëpërmjet Portës Vendore që është portali i mbështetur në angazhimin e gazetarëve vendorë për të përcjellë lajme ,raporte, studime të pavarura dhe cilësore. Puna me Portën Vendore tashmë në vitin e pestë. Me anë të angazhimit të gazetarëve me Portën Vendore, Granteve Individuale dhe gjithashtu komponentit të medias për të gjitha projektet është synuar krijimi i sinergjisë mes aktorëve për të përmirësuar marrjen e informacionit, përpunim cilësor dhe të pa-anshëm dhe shpërndarjen e duhur të informacioneve, raporteve dhe studimeve“, u shpreh Z. Kashta.

Në emër të Komisionerit për të Drejtën e Informimit, në tryezë ishte e pranishme Znj. Elona Hoxaj e cila solli të dhëna dhe statistika mbi zbatueshmërinë e ligjit për të drejtën e informimit. Sipas saj vetëm gjatë vitit 2021 janë administruar nga Komisioneri 1000 ankesa prej të cilave 700 kanë marrë përgjigje dhe informacion në momentin e parë që komisioneri ka nisur procedurën e hulumtimit. “Gjatë periudhës së pandemisë, ndryshe nga shumë vende të tjera që modifikuan dhe ndryshuan afatin e kthtimit të përgjigjeve në kuadër të të drejtës së informimit, Shqipëria nuk e bëri këtë. “ Ndryshe nga vende të tjera të botës kur afati për marrjen e informacionit u zgjerua për shkak të pandemisë, në Shqipëri nuk u shty dhe u bënë përpjekje për të garantuar funksionimin e instrumenteve të marrjes së informacionit nga institucionet në kohët si para pandemisë (10 ditë)“, u shpreh Znj. Hoxhaj.

                                                                                                                                Znj. Elona Hoxaj, Institucioni i Komisionerit për të Drejtën e Informimit

Në forumin e organizuar nga LevizAlbania aktorët e shoqërisë civile dhe gazetarët e pranishëm ngritën shqetësimet dhe problematikat konkrete në lidhje me aspektin e të drejtës së informimit, efektivitetit të ligjit në praktike dhe nevojave për ndryshim. 

Disa nga deklarimet e të pranishmëve në forumin e LevziAlbania:

“Nga gjithë eksperienca jonë në terren por edhe nga puna në zyrë kemi disa rekomandime që lidhen kryesisht me Komisionerin për të drejtën e informimit. Mendojmë që ligji duhet të ndryshojë dhe të parashikojë modele të veçanta të dhënies së informacionit për institucione të veçanta në varësi të llojit të informacionit që institucionet menaxhojnë. Qasja pro aktive e institucioneve është për tu vlerësuar por ka nevojë për përmirësime të mëdha“.
Dorian Matlija, ResPublika
“Forumi fokusohet tek krizat e Tërmetit dhe Pandemisë por realisht mund të diskutojmë edhe për krizën e Medias në vetvete. Dy momentet që përmenden shërbyen vetëm për të nxjerrë në pah plotësisht thellimin e krizës që media po kalon prej vitesh. Media është kthyer në promotor dhe është larguar nga funksioni i saj kryesor. Si pasojë mediat nuk prodhojnë më raportime të pavarura, nuk bëhen më hulumtime profesionale dhe të pavarura që pasqyrojnë të gjitha këndvështrimet“.
Mentor Kikia, Forumi i Mendimit të Lirë
Përtej shqetësimeve që u ngritën dhe mendojmë që janë të qenësishme, media ka nevojë për trajnime dhe për aftësime. Duhet të krijohen përpjekje të përbashkëta për të bërë edukim mediatik si të gazetarëve ashtu edhe të publikut. Duhet të orientohet publiku për problemet që vijnë nga informacionet e rreme (Fake Neës) dhe mjetet që mund të përdoren për ti dalluar dhe për ti shmangur informacione të tilla jo të vërteta.
Agim Doksani, Instituti Shqiptar i Medias
Materialet mediatike, në kuadër të kauzave të Shoqërisë Civile, dhe produktet e tyre mediatike shërbejnë në mbledhjen e Informacionit, Ndërgjegjësimin dhe arritjen e Reagimit si të komunitetit gjithashtu të organeve vendim-marrëse. Gjatë pandemisë media është përshtatur me përdorimin e mjeteve dixhitale dhe ka forcuar kapacitetet e saj në përdorimin e tyre pasi u kthye në kanalin kryesor të transmetimit.
Blerjan Bino, SCiDEV
Puna e platformës www.portavendore.al gjatë pandemisë u fokusua në tre shtylla kryesore. Procesin e rindërtimit, Hulumtim mbi vendimet e marra gjatë pandemisë dhe menaxhimin e situatës, Kauza të grantimarrësëve të LA dhe shoqërisë civile.
Elisa Gjerani, Kryeredaktore e Porta Vendore
Mbështesim disa nga idetë e parafolësve dhe vërejmë se në shumë raste kur ju drejtohemi mediave një nga pyetjet e para që na drejtojnë është nëse kemi përpunuar të dhëna dhe nëse kemi shifra për temat që duam të ngremë. Jemi në mbështetje të fortë të gazetarisë së bazuar në të dhëna, ndaj edhe marrja e informacionit është një aspekt tejet e i rëndësishëm. Mendojmë se Këshillat bashkiak duhet të jenë më shumë përgjegjës dhe të mund të gjobiten në rastet kur nuk publikojnë vendimet e marra apo kur marrin vendime jo transparente. Ky fenomen ka qenë i dukshëm më së shumti gjatë pandemisë.
Rigels Xhemollari, Qëndresa Qytetare
Marrja e informacionit ka qenë e vështirë dhe kemi hasur në problematika në aksesimin e tij si ne por edhe bashkëpunëtorët tanë.
Lorin Kadiu, Citizen Channel
Jemi të idesë që vlen një debat publik mbi pagesën ose jo të gazetarëve për të publikuar shkrime apo materiale të caktuara sipas kërkesës. Jemi të idesë që gazetarët duhet të paguhen nga redaksitë e tyre dhe të ruajnë profesionalizmin dhe paanshmërinë në temat që trajtojnë.
Besar Likmeta, BIRN Albania
E mirëkuptojmë situatën e vështirë, krizën dhe gjithë vështirësitë që sjell pandemia por jemi në vitin 2022 dhe nuk duhet të përdoret më pandemia si pretekst për të penguar punën dhe mos dhënien e informacionit. Ka tashmë 8 vite që ligji është në fuqi dhe institucionet duhet të kenë kapacitetet dhe të mbajnë përgjegjësi për këtë aspekt kaq të rëndësishëm.
Geri Emiri, Amfora
“Kriza është konstante. Kemi pasur probleme të vazhdueshme. Nuk kemi marrë përgjigje në shumë raste dhe kërkesa ndaj institucioneve publike“.
Eglantina Bardhi, Together for Life

Gjatë diskutimeve të formumit, përfaqësuesja e Kominisionerit për të Drejtën e Informimit e pranishme bëri me dije se aktualisht janë hartuar disa propozime për ndrushime në ligjin për të drejtën e informimit, brenda të cilit adresohen një pjesë e shqetësimeve të ngritura gjatë diskutimeve të forumit. “Është punuar bashkërisht me aktorët e shoqërisë civile dhe i mirëpresim sugjerimet dhe konsultimet e mëtejshme me të gjitha palët. Kapacitetet njerëzore tonat janë të pamjaftueshme dhe kërkojmë edhe mirëkuptimin për disa çështje që lidhen me shqyrtimin e kërkesave“, u shpreh Znj. Hoxhaj.  

Por cilat ishin disa nga konkluzionet e forumit të organizuar nga LevizAlbania? Ja disa prej tyre të renditura më poshtë:

 • Gazetaria vendore ka shërbyer si një instrument advokimi në duart e aktorëve të shoqërisë civile, për të nxitur institucionet në nivel vendor dhe qendror;
 • Ka nevojë për zhvillimin e trajnimeve tematike për gazetarët në mënyrën e formulimit të kërkesave të informacionit;
 • Të ketë module dhe formate specifike sipas profilit të institucionit për të përmirësuar dhënien pro aktive të informacioneve, në kuadër të programeve institucionale të transparencës;`
 • Të krijohen mekanizma ku për disa lloje më urgjente të informacionit të mund të ketë procedurë të përshpejtuar pasi natyra e lajmit është e tillë që kërkon informacione të besueshme në kohën reale që ngjarjet ndodhin;
 • Të rishikohet vendimi i Ministrisë së Drejtësisë për anonimitetin në dhënien e informacionit që lidhet me vendime / transkripte të seancave gjyqësore, të hapura për publikun;
 • Formatet e dhënies së informacionit të programeve institucionale të transparencës, për bashkitë, të jenë të ndryshme nga institucionet e tjera të qeverisjes qendrore;
 • Të shikohet mundësia e kthimit të gjobave dhe sanksioneve në tituj ekzekutiv që të mund të mblidhen tërësisht nga Komisioneri në rastet e shkeljeve të vërtetuara;
 • Të rishikohen mekanizmat aktuale të ligjit për vënien para përgjegjësisë të personave përgjegjës për dhënien e informacionit në institucione pasi vlerësohen jo të mjaftueshme;
 • Të kete një konsultim sa më të gjerë të draftit të ligjit të ri të përgatitur nga Komisioneri;

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, mbetet e vendosur dhe angazhuar për të mbështetur aktorët e shoqërisë civile, organizatat mediatike dhe gazetarët në tërësi në kuadër të rritjes së transparencëes prej institucioneve vendore, me qëllim forcimin e demokracisë në nivel vendor, rritjen e përgjegjeshmërisë në qeverisjen vendore dhe ushtrimin e presionit pozitiv e konstruktiv për një qeversije vendore sa më cilësore.

Në nuk e ke ndjekur LIVE forumin e LevizAlbania mund ta shikosh të plotë në videon më poshtë:

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore #GazetariaNeKoheKrizash

Fotogaleria e aktivitetit të LevizAlbania

View the embedded image gallery online at:
https://www.levizalbania.al/sq/lajme#sigProId181d5eaed6

VEND VAKANT: ZËVENDËS DREJTUES SKUADRE DHE EKSPERT I MENAXHIMIT TË NJOHURIVE

VEND VAKANT: ZËVENDËS DREJTUES SKUADRE DHE EKSPERT I MENAXHIMIT TË NJOHURIVE

POZICIONI: ZËVENDËS DREJTUES SKUADRE DHE EKSPERT I MENAXHIMIT TË NJOHURIVE

Vendndodhja:                       Tiranë, Shqipëri

Organizata:                           LevizAlbania

Lloji i punësimit:                   Punësim me kohë të plotë

Afati i aplikimit:                    13 Mars 2022

Sfondi

“LëvizAlbania” është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga tre organizata shqiptare, përkatësisht Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-Plan. Projekti është në fazën e dytë të zbatimit (qershor 2019 - qershor 2023). LevizAlbania është një projekt novator i krijuar për të mbështetur demokracinë lokale në Shqipëri. Ai është i angazhuar të zgjerojë demokracinë lokale duke kultivuar një shoqëri civile me rrënjë lokale që drejtohen nga kërkesa dhe kanë ndikim në të gjithë vendin. Në të njëjtën kohë, ai do të ndërmarrë projekte strategjike dhe advokimin në nivel kombëtar për të mundësuar një mjedis për përmirësimin e demokracisë lokale. LëvizAlbania mbështet OJQ-të, grupet joformale dhe individët që janë aktivë në nivelin lokal që të ndërveprojnë me komunitetet dhe institucionet lokale. Mbështetja ofrohet nëpërmjet instrumenteve të ndryshme të granteve: Grante që drejtohen nga kërkesa; Nisma të Veprimit në Komunitet dhe Instrumenti i Reagimit të Shpejtë. Në Fazën II, LevizAlbania ka prezantuar Instrumentin e Granteve Strategjike që synon të ofrojë mbështetje për organizata dhe koalicione të qëndrueshme për të nxitur veprime të përbashkëta dhe advokim strategjik me qëllim trajtimin e sfidave sistematike, apo për të krijuar monitorim dhe njohuri për çështje me interes të lartë publik. Ndërhyrjet e mbështetura nga LevizAlbania gjatë vitit të parë të Fazës II kanë angazhuar më shumë se 6,300 qytetarë që të bëhen aktivë në përmirësimin e komuniteteve të tyre dhe kanë promovuar barazinë mes të rinjve, grave dhe grupeve dhe komuniteteve të disavantazhuara.

Përgjegjësitë (Të përgjithshme)

Zëvendësdrejtuesi i skuadrës do të jetë përgjegjës për udhëheqjen programatike dhe orientimin strategjik të instrumentave të grantimit të LevizAlbania. Në bashkëpunim të ngushtë me skuadrën e LevizAlbania, ai/ajo do të sigurojë sinergjinë dhe harmonizimin mes granteve dhe veprimtarive të LevizAlbania, si dhe komunikimin  e arritjeve dhe rezultateve të LevizAlbania. Eksperti i Menaxhimit të Njohurive (EMNJ) do të jetë përgjegjës për të zbatuar strategjinë ekzistuese të menaxhimit të njohurive të LevizAlbania dhe për të siguruar përmbushjen e suksesshme të planit të veprimit të LevizAlbania për menaxhimin e njohurive dhe të rezultateve. EMNJ do të mbikëqyrë në vijimësi zbatimin e sistemit të menaxhimit të njohurive.

Përgjegjësi/detyra specifike të menaxhimit të përgjithshëm (Përmbledhje e funksioneve kyçe)

 • Siguron ekspertizë teknike gjatë planifikimit dhe zbatimit të programit të Planeve Vjetore të Operacionit të LevizAlbania në një standard profesional të lartë.
 • Mbështet Drejtuesin e LevizAlbania në zbatimin dhe rishikimin e sistemit të Monitorimit dhe Vlerësimit të projektit.
 • Në bashkëpunim me Ekspertin e Medias dhe Komunikimit siguron komunikimin aktiv dhe cilësor të rezultateve të projektit dhe komunikim për zhvillim.
 • Zhvillon dhe ruan aleanca strategjike dhe marrëdhënie të mira me median dhe palët e tjera të interesit.
 • Gjurmon dhe komunikon me projekte të tjera që mbështesin qeverisjen vendore, demokracinë lokale dhe angazhimin civil me qëllimin për të shmangur mbivendosje dhe për të siguruar sinergji.
 • Kryen detyra të tjera të nevojshme.

Përgjegjësitë/detyrat specifike për menaxhimin e njohurive (Përmbledhje e funksioneve kyçe)

 • Koordinon, lehtëson dhe mbikqyr punën e ekspertëve të MNJ bazuar në detyrimet e tyre kontraktuale.
 • Koordinon, mbikëqyr dhe finalizon zbatimin e Platformës së Njohurive për Angazhimin Qytetar të LA.
 • Mbikëqyr dhe koordinon aktivitetet e MNJ dhe produktet e granteve strategjike që janë në zbatim.
 • Mbikëqyr dhe koordinon aktivitetet e MNJ dhe produktet e granteve në zbatim për Thirrjen 8 dhe 9.
 • Organizon dhe mbikëqyr trajnimin e stafit të LA dhe partnerëve në lidhje me MNJ.
 • Drejton hartimin e një strategjie gjithëpërfshirëse kapitalizimi dhe shpërndarjeje për grantet e LA-së të dhëna gjatë fazës 1 dhe 2, si dhe të planit të veprimit.
 • Të udhëheqë zbatimin e procesit të kapitalizimit dhe të shpërndarjes së LA dhe të koordinojë aktivitetet e nevojshme mes gjithë aktorëve.

Kualifikim dhe përvojë

 • Diplomë e avancuar universitare (niveli Master) e lidhur me qeverisjen demokratike, shkencat politike, marrëdhëniet ndërkombëtare, ekonomi, drejtësi, studime zhvillimore, shkenca sociale ose fusha të tjera të përshtatshme nga universitetet më me emër.
 • Përvojë pune e drejtpërdrejtë në kapacitet menaxhues të projektit për të paktën 5 vite.
 • Përvoja të suksesshme të njohjes dhe përfshirjes me OSHC-të dhe nismat civile.
 • Përvoja të mëparshme me menaxhimin e njohurive, kapitalizimin, shpërndarjen do të ishte një avantazh.
 • Njohuri të mira rreth qeverisjes lokale në Shqipëri.
 • Përvojë në menaxhimin e burimeve njerëzore.
 • Përvojë e provuar në planifikimin strategjik.
 • Përvojë në menaxhimin e riskut.
 • Aftësi të treguara në drejtim, negocim dhe delegim. 
 • Përvojë e provuar në menaxhimin e ndryshimit.
 • Përvoja të mira pune në vendimmarrje, aftësi komunikimi, punë në ekip.
 • Aftësi në delegim, monitorim dhe arritje.
 • Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze të folur dhe të shkruar, veçanërisht në përgatitjen e raporteve.
 • Fleksibilitet për të udhëtuar dhe marrë pjesë në takime jashtë orarit të zakonshëm të punës.

Shpërblimi i ofruar:

Pagesa e buxhetuar për pozicionin është në nivelin e standardeve të sektorit. Oferta duhet të jetë në përpjesëtim me kualifikimet, përvojën dhe historinë e pagave të kandidatit të përzgjedhur.

Procedurat e aplikimit:

Kandidatët e përshtatshëm që janë të interesuar për këtë pozicion mund të aplikojnë jo më vonë se data 13 mars 2022 në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. me: i) një CV të përditësuar; ii) një Letër Motivimi; iii) dy referenca specifike për këtë pozicion. Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze. Janë të mirëpritura edhe dokumente të tjera mbështetëse rreth përvojave të mëparshme. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen për intervista.

Për më shumë informacion na kontaktoni nëpërmjet email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose numrit të telefonit: +355 44 500 153.

LevizAlbania është një punëdhënës që jep mundësi të barabarta dhe mirëpret aplikime nga të gjitha grupet e interesuar pa kurrfarë diskriminimi!

Tirana më në fund gati me planin vendor për menaxhimin e zhurmave

Tirana më në fund gati me planin vendor për menaxhimin e zhurmave

Tirana më në fund gati me planin vendor për menaxhimin e zhurmave

Zhurmat janë një fenomen shqetësues e në rritje në shumë qytete të mëdha në vendin tonë, dhe me ndikime të konsiderueshme në shëndetin e banorëve të zonave më të populluara.

Tirana rezulton me më shumë se dyfishin e normës së përcaktuar nga standartet europiane përsa i përket nivelit të zhurmave, ku dy rrugët më të zhurmshme janë , Sheshi Shqiponja dhe në afërsi të kryqëzimit “Teodor Keko” . Ndërsa Plani Vendor për kontrollin e zhurmave, drfati i të cilit është hartuar së fundmi nga Bashkia Tiranë, erdhi si zhvillim pozitiv e rezultat i aktivizmit dhe advokimit këmbëngulës të shoqërise civile, në një përpjekje qytetare tre-vjecare.

44529230 1179079802295737 5211729663059034112 n

Aktivistët e nismës "Pa zhurmë" të mbështetur nga LevizAlbania duke grumbulluar firmat për peticionin kundër ndodtjes akustike në Tiranë

Në studime të shoqërisë civile dhe autoriteteve shtetërore, kryeqyteti, i cili ka dhe përqendrimin më të madh të banorëve, rezulton të ketë nivelin më të lartë të zhurmave sipas matjeve të kryera gjatë viteve 2018-2021.

Trafiku i rënduar dhe boritë e makinave, sidomos në kryqëzime, por edhe qarkullimi i automjeteve të tonazhit të rëndë, dhe zhurmat nga ndërtimet pranë shkollave, spitaleve, e institucioneve të tjera, ose edhe më gjerë se kaq, rrezikon seriozisht shëndetin e qytetarëve, pasi këto zhurma shkaktojnë ndotje akustike dhe nëse tejkalojnë masën e lejuar të zhurmës, dëmtojnë drejtpërsëdrejti qytetarët.

Sipas eksperteve mjedisorë, jo pak, por të paktën 350 mijë banorë të Tiranës janë të ekspozuar gjatë gjithë kohës në mënyrë konstante ndaj ndotjes akustike mbi normat, duke ndikuar negativisht në jetën e tyre të përditshme,

Referuar Organizatës Botërore të Shëndetit, pasojat më të rëndësishme të zhurmës janë: humbja e dëgjimit, çrregullimet e gjumit, efektet fiziologjike, stresi i lidhur me punën dhe rritja e rrezikut të aksidenteve. Efektet e zhurmave grumbullohen tek individi si ngjarje zhurme, me efekte negative në dëgjim, psikike dhe mënyrën e jetesës. Burimet kryesore të zhurmave mjedisore janë: Aktivitetet e shërbimit social dhe kulturor (klube nate, bare, restorante, disko, reparte shërbimesh të ndryshme etj.); Sektori i transportit (rrugor, ajror, ujor dhe hekurudhor); Aktivitetet ekonomike që përdorin pajisje dhe makineritë që gjenerojnë zhurma, si sharra, elektromotorë, gjeneratorë, çekiçë pneumatikë, etj.

Ndotja akustike renditet si shkaktari nr. 2 i sëmundjeve në kategorinë e ndotësve mjedisorë, pas asaj të ndotjes nga grimcat e ngurta të imta.

Për ketë arsye ekspertët mjedisore ndër vite i kanë rënë kambanës së alarmit për mungesën e kontrolleve nga ana e Inspektoratit Kombëtar të Mjedisit, mungesa e një plani vendor dhe një harte nga Bashkia e Tiranës, si dhe indiferenca e shoqërisë në tërësi.

Në raportin “Mushkëri të gjelbra për qytetet tona” nga Co-plan deklarohet se gjatë periudhës janar 2020-mars 2021 në qytetin e Tiranës janë kryer matje të nivelit të zhurmës në katër zona të ndryshme, dhe në të gjitha kanë rezultuar nivele zhurmash shumë më të larta se norma e lejuar.

“Nga të dhënat e dala nga matjet rezulton që niveli i zhurmës arrin nivelet maksimale, në vlerën 132 dB, tek ish-sheshi Shqiponja”, thuhet në raport, ku shtohet se një vlerë tjetër shumë e lartë e matur, është në afërsi të kryqëzimit të rrugës ‘Teodor Keko’ me rrugën ‘Abedin Rexha’ (122 dB), ndërkohë që vlera maksimale e lejuar gjatë ditës është 55 dB. Pra niveli i zhurmës arrin më shumë se dyfishi i normës së lejuar. “Një vlerë tjetër e cila kalon më shumë se dyfishin e normës së lejuar dhe arrin në 103 dB, është matur jo shumë larg Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, në afërsi të zonës ‘Ish-Fusha e Aviacionit’, thuhet në raport, i cili thekson se gjatë darkës ka rënie të vogël, por përsëri është shumë më lart se normat e lejuara (vlera maksimale e lejuar gjatë natës është 45 dB)”, thuhet në këtë Raport.

Ndërkohë, disa nga zonat e tjera që tregojnë vlera të larta janë: kryqëzimi i bulevardit “Gjergj Fishta” me “Rrugën e Kavajës (81 dB), kryqëzimi i rrugës “Jordan Misja” me rrugën “Azem Galica” (69 dB), Bulevardi “Zhan D’Ark” në afërsi të rrugës “Odhise Grillo” (98 dB) dhe Tregu “Dinamo” në rrugën “Xhanize Keko” (79 dB)”. “Këto zona janë kryesisht në afërsi të kryqëzimeve të disa rrugëve kryesore, ku ka rritje të ndjeshme të trafikut, por edhe lëvizje më të shpeshta të mjeteve të transportit. Vlera të larta të zhurmave arrihet dhe në disa zona të tjera të Tiranës, që janë mbi normën e lejuar, por më të ulëta se ato që mund të cilësohen “zona të kuqe” sa i përket ndotjes akustike”, thuhet në raport, teksa vihet re se në qëndrat e banuara brenda unazës së vogël zhurmat shkojnë deri në 78 dB.

 “Krahasuar me periudhën janar 2019-maj 2020, në disa zona të Tiranës ka një rritje të nivelit të matur të zhurmave, duke renditur si shkaktar kryesor rritjen e aktivitetit të ndërtimit të objekteve private në qendër të qytetit si dhe ka një rënie të lehtë në vlera mesatare të nivelit të zhurmave të matura gjatë orareve të darkës, kjo kryesisht për arsye të rënies së ndjeshme të aktivitetit të bareve dhe restoranteve në këtë zonë”, deklarohet në raport.

Ndërkohë, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, raportin më të fundit për zhurmat e ka botuar në vitin 2021.

Bazuar në monitorimin e zhurmave në 15 stacionet e Tiranës përgjatë vitit 2020 , Agjensia raporton se ka tejkalim të normës ditën në të gjitha stacionet , me përjashtim të stacioneve “Rruga e Elbasanit” dhe

“Kryqëzimi Vasil Shanto” ku nivelet e monitoruara nuk tejkalojnë normën ditën për arsye se monitorimi

është kryer gjatë pandemisë. Nivelet më të larta ditën janë monitoruar në stacionet “Skënderbeu”, ”Stadiumi Dinamo” dhe “Partizani i Panjohur” ku kemi tejkalim të normës ditën me 24.7% , 23.9%

dhe 26.8 %. Ndërsa  natën, niveli ka qenë më i lartë se norma në të gjitha stacionet. Niveli më i lartë është monitoruar në stacionet “Laprakë (Kryqëzimi i Spitalit)” ku kemi tejkalim të normës 34%,”Stacioni i Trenit” dhe “Stadiumi Dinamo” 32%.

Picture3

Picture1

Burimi : Agjenisa Kombëtare e Mjedisit

Nga shifrat e këtij Raporti të Agjencisë, duket se niveli i zhurmave për Tiranën ka pësuar rritje ne 2019, por ka një ulje të lehtë në 2020 ne vlerën mesatare për Tiranën, ndërkohe qe Co-Plan raporton rritje te nivelit të ndotjes akustike, të paktën në zonat me ‘të nxehta’ të Tiranës për 2020 dhe 2021. 

 

2018

2019

2020

 

Laeq Ditën

Laeq Natën

Laeq Ditën

Laeq Natën

Laeq Ditën

Laeq Natën

Tiranë

66.10

57.94

67.15

57.49

62.47

56.00

Vlorë

63.34

53.41

64.6

53.44

60.47

51.1

Lezhë

61.23

49.38

60.69

48.44

62.12

48.5

Sarandë

61.66

50.12

65.16

50.6

60.1

48.7

Pogradec

57.44

45

56.78

46.08

56.33

45.52

Fier

60.17

47.99

58.16

49.36

60.47

52.89

Kukës

55.99

45.46

56.42

45.24

54.76

43.35

Gjirokastër

59.57

50.09

61

53

58.34

49.89

Korçë

61

51.13

60.96

51.02

58.05

52.89

Berat

   

62.25

52.17

57.1

48.6

Shkodër

63.47

51.1

59.36

52.14

63.15

53.83

   Burimi : Agjenisa Kombëtare e Mjedisit

Ndërkohe banorët vetë shprehen mjaft të shqetësuar për zhurmat që ndjejnë pranë ambienteve të banuara. Aleksi tregon se në Don Bosko shpesh është e vështirë jetesa, pasi nëse nuk i ke të pajisura me kopjo xham dyert e dritaret, zhurma depërton deri në katet e sipërme të pallateve.

“Ka ditë të caktuara të cilat në fashat e orareve të mëngjesit dhe të pasdrekës trafiku këtu është thuajse i çmendur, dhe kjo shkakton një kaos të madh saqë ndjehet edhe brenda shtëpisë. Bëhet një zhurmë e padurueshme. Ndërkohë ndërtimet që bëhen këtu pranë janë problem tjetër. E kam telefonuar shumë shpesh policinë por pa rezultat, pas mesnatës askush nuk ka ardhur nga strukturat shtetërore, ndërkohë që puna ka vazhduar pa u shqetësuar për ekipin e ndërtimeve të pallateve”, thotë ai.

Ndërsa Eno i cili jeton në zonën e Saukut tha se shpesh aty, nga trafiku, boritë e makinave nuk dinë të pushojnë, duke shkaktuar dëmtime serioze tek ana psikologjike e banorëve të zonës, tek të moshuarit, fëmijët dhe persona të tjerë gjithashtu.

Prof. Asoc. Besim Boçi, Shef i Shërbimi O.R.L në QSUT tha për Portën Vendore se nëse qëndron për një periudhë shumë të gjatë kohore i ekspozuar ndaj zhurmave të larta, për shumë ditë, ato të impaktojnë jo vetëm dëgjimin por ndotja akustike shkakton edhe probleme psikologjike.

Porta Vendore bëri një analizë më datë 23 gusht 2021 mbi 4 bashki për të kuptuar masat e marra nga këto Bashki për situatën e zhurmave, duke evidentuar se Bashkitë Korçë dhe Shkodër kishin një Plan Veprimi Vendor për kontrollin e zhurmave, ndërsa Bashkia Tirane nuk e kishte zhvilluar një të tillë edhe pse detyrim i qartë Ligjor që prej vitit 2007 (nenit 8 i ligjit nr. 9774, datë 12.07.2007 ).

45588417 1203665073170543 8433602927796420608 n

Pikërisht kjo ka shqetësuar edhe aktorë të shoqërisë civile, duke qenë organizata Qëndresa Qytetare dhe aktivistja Ogerta Ujkashi të parët që ndërmorën një nismë qytetare për këtë shqetësim në 2018,  duke arritur të grumbullonin firmat e 600 banorëve për dërgimin në Këshillin Bashkiak të Tiranës, të kërkesës për hartimin nga Bashkia të një plani masash për kontrollin e zhurmave.

Neni 20 i ligjit të Vetëqeverisjes Vendore i vitit 2015 përfshiu për herë të parë ‘Të drejtën e Iniciativës Qytetare’ , një instrumenti ligjor i rëndësishëm që mundëson pjesëmarrjen qytetare në vendimmarrjen e pushtetit vendor . Pikërisht këtë hapësire ligjore shfrytëzuan grupi i aktivistëve të shoqërisë civile, me mbështetjen e Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC, për të kërkuar te Bashkia hartimin dhe miratimin e Planit të munguar Vendor për menaxhimin e zhurmave.

28424794 937833123087074 5903172902986865838 o

Por si çdo nismë tjetër edhe kjo hasi disa vështirësi përballë burokracive institucionale, megjithatë vendosmëria e aktivistëve të cilët nuk hoqën dorë nga përpjekjet dhe synimi i tyre, edhe pse kaluan muaj e vite, bëri që puna e tyre të ndikonte në reagimin e kërkuar nga Bashkia Tiranë.

“Në momentin që grupi i punës i afrohej qytetarëve për tu bërë pjesë e nismës dhe për firmosjen e kërkesës, aty mund të dallohej se interesi i tyre po shtohej. Qytetarët nisnin të tregonin historitë e tyre apo të ankoheshin për zonën ku banonin, duke u solidarizuar me nismën. Por kjo është një temë të cilës nuk i kushtohet mjaftueshëm rëndësi në jetën e përditshme, si nga autoritetet përgjegjëse, ashtu dhe qytetarët”, tha aktivistja e shoqërisë civile Ogerta Ujkashi.

“Në momentin e prezantimit të kerkesës për një plan masash për zhurmat, në datën 5 nëntor 2018, Këshilli Bashkiak u shpreh i gatshëm ta mbështesë nismën në momentin që do të kalonte në votim prej tyre. Ne e protokolluam kërkesën, por për shumë arsye që nuk i dimë, propozimi nuk u kalua menjëherë për votim nga këshilli, dhe u desh kohë që të arrihej diçka. Rreth para një viti Bashkia e rinisi punën për planin vendor dhe na kanë bërë pjesë të disa konsultimeve në lidhje me të”, rrëfen Ujkashi për Portën Vendore.

Më në fund, në janar te 2021 Bashkia vendosi të hapë tenderin për hartimin e Planit Vendor për Zhurmat, me fond limit 2, 256, 000 lekë, dhe në tetor të 2021, u hartua drafti i Planit të Veprimit për Kontrollin e Zhurmave të kërkuar aq fort nga shoqëria civile dhe ekspertët mjedisorë. Ky proces u pasua me dy dëgjesa publike  me banorë dhe palët e interesuara, përfshirë Ministrinë e Mjedisit, duke filluar nga data nga 1 Nëntori 2021, ku u ftuan edhe përfaqësues të shoqërisë civile.

“Kjo histori ka dy suksese, një institucional dhe një që lidhet me planin e kontrollit të zhurmave. Për herë të parë pas miratimit të ligjit për vetëqeverisjen vendore , hartohet dhe nënshkruhet nga banorët e Tiranës një iniciativë qytetare dhe i drejtohet Këshillit Bashkiak. Megjithëse koha ka qenë e gjatë, u arrit që kjo iniciativë të përkthehet në një produkt nga Bashkia dhe Këshilli Bashkiak, në një plan rregullues për zhurmat në kryeqytet. Kjo ishte një nga nismat që ne nuk e stopuam me dërgimin e kërkesës, por gjatë të gjithë kohës i është kërkuar llogari Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak se ku është ecuria e këtij projekti, duke lobuar direkt edhe me vetë anëtarët”, tha Xhemollari.

Vetë qytetarët që kanë firmosur në kërkesën pjesë e iniciativës qytetare drejtuar Bashkisë Tiranë, janë të lumtur që dhanë një kontribut i cili do tu vlejë në fakt jo vetëm atyre, por edhe qytetarëve në zona të tjera të kryeqytetit, fëmijëve, e brezave të rinj. Por megjithatë sfida tani mbetet në një nivel tjetër, pasi do të duhet një lloj monitorimi mbi zbatueshmërinë e këtij plani vendor në vijimësi, që gjithçka të mos mbetet vetëm në letër.

 “Është miratuar drafti dhe dokumenti, por gjithsesi ne do të vijojmë ta monitorojmë, nëse do të ketë efekt zbatimi i tij. Miratimi i një ligji, i një plani apo akti nënligjor duhet të shoqërohet me fushatë sensibilizuese nga ana e institucionit”, thotë Xhemollari, teksa Ujkashi theksin e vendos tek ndërgjegjësimi qytetar në thelb të nismave të tilla. “Është tepër sfiduese sepse ashtu si çdo gjë tjetër në Shqipëri, duhet luftuar mentaliteti dhe stili i jetesës aktuale. Njerëzit nuk janë të mësuar të veprojnë ndryshe dhe në këtë rast nevojitet shumë pune për ndërgjegjësimin e tyre por dhe për t'i vënë përpara përgjegjësisë si qytetarë”, përfundon ai.

Referuar kësaj, Porta Vendore kërkoi nëpërmjet një kërkese për informacion, të depozituar më datën 10 janar 2022 tek Bashkia Tiranë, të dijë statusin e këtij drafti, apo nëse ka nisur zbatimi i këtij Plan Veprimi për Zhurmat dhe nëse po, cilat e sa masa administrative ka ndërmarrë vetë policia bashkiake në adresim të këtij problemi, por deri në publikimin e këtij shkrimi nuk është marrë një përgjigje zyrtare.

Por ndërkohë Porta Vendore kontaktoi edhe me zëdhënësin e Bashkisë Tirane, Z. Denis Dedej, i cili informoi se pas dëgjesave publike, tashmë drafti i përpunuar pritet të kalojë në Këshill Bashkiak për miratimin përfundimtar të Planit të Veprimit për Kontrollin e Zhurmave në Bashkinë Tiranë.

Ndërkohë, vetëm pak ditë më parë, për të lehtësuar sadopak trafikun gjatë ditës në kryqeytet, Bashkia Tiranë mori masa të mos lejojë qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë për një fashë orari të caktuar. “Gjatë orarit 09:00-20:00 mjetet mbi 3.5 tonë nuk do lejohen përsëri të hyjnë në unazë të mesme dhe të vogël të kryeqytetit. Për mjetet mbi 18 tonë nuk do të lejohen të hyjnë brenda unazës së madhe të kryeqytetit me kufizim nga ora 06:00-20:00", është shprehur shefi i qarkullimit rrugor në Policinë Bashkiake, Gentian Vocaj. Por mesa duket kjo edhe pse mund të ketë efektin e vet saj pozitiv edhe në ndotjen akustike gjatë ditës, ka impaktuar negativisht nivelin e zhurmave gjatë natës në disa zona të Tiranës, të cilët kanë filluar të ankohen, siç raportojnë disa media, për zhurmat gjatë natës të mjeteve me tonazh të rëndë duke ndikuar direkt në cilësinë e gjumit dhe të mirëqënies se tyre.

Plani vendor i zhurmave hartuar nga Bashkia Tiranë

Tashmë Bashkia Tiranë e ka draftin e Planit të saj Vendor të Veprimi për Kontrollim e Zhurmave 2021 – 2026 për minimizimin e zhurmave në kryeqytet. Pritet miratimi i tij përfundimtar në Këshill, që t’í hapë rrugë fillimit të zbatimit të tij.

Plani Lokal i Veprimit mbi Zhurmat ka si qëllim të analizojë situatën në të cilën gjendet Bashkia Tiranë lidhur me zbatimin e kërkesave të ligjit për mbrojtjen nga zhurmat, vlerësimin e shqetësimeve të komunitetit dhe të bizneseve lidhur me zhurmat. Nëpërmjet kësaj analize, Plani synon të identifikojë boshllëqet ekzistuese ligjore dhe organizative në drejtim të administrimit të zhurmës dhe, bazuar në përvojat më të mira përkatëse, të propozojë masat e nevojshme që duhen ndërmarrë.

Masat që do të ndërmerren janë shumta, duke nisur që nga rekrutimi i dy ekspertëve për ndotjen akustike, tek marrëveshja e bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Inspektoriateve Qëndrore për koordinimin dhe mbështetjen lidhur me kontrollin e zhurmave në Bashkinë Tiranë, rishikimi i licensave të dhëna për shfrytëzim objekti në Qytetin e Tiranës për aktivitetet me zhurme, kontrolle në mjedise të brendshme për nivelin e zhurmës dhe mbrojtjen e shëndetit publik nga këto zhurma (veçanërisht baret që përdorin muzikë në nivele tej normave të lejuara).

Plani dhe masat duhet te monitorohen, raportohen çdo vit dhe përditësohen sipas nevojës çdo 2 vjet.

Burimi: www.portavendore.al 

Vlora jep dritën jeshile për administratorët e pallateve, shoqëria civile fiton kauzën e saj

Vlora jep dritën jeshile për administratorët e pallateve, shoqëria civile fiton kauzën e saj

Hendeku i krijuar ne Bashkinë Vlorë sa i përket mungesës së administratorëve të pallateve, edhe pse ligji ka hyrë në fuqi 11 vite më parë, pritet të zgjidhet me anë të krijimit të shoqërive private të administratorëve të parë që do të certifikohen , duke i dhënë qytetit të Vlorës një model sesi mund të menaxhohet situata në mbarë territorin, por edhe duke hapur një portë të re punësimi në një sektor tërësisht të paeksploruar. Më në fund edhe Vlora do të ketë administratorët e saj të parë të pallateve. Kjo u bë e mundur  si pasojë e angazhimit të një grupimi qytetarësh aktivistë të mbështetur nga Leviz Albania, që arritën të vinin në lëvizje Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe pushtetin lokal.

Edhe pse Vlora listohet ndër qytetet me të mëdha të vendit, me numër të lartë popullsie me rreth 188.922 banorë, e  përqendruar kryesisht në zonën urbane, në të gjitha objektet me bashkëpronësi, sikurse janë pallatet, banorët përballen çdo ditë me problematika që kërkojnë impenjimin e tyre për zgjidhje.

224184785 224655279525261 5856367672343219612 n

Mungesa e ujit të pijshëm, shpesh bolierët, pompa në hyrje, janë “hallet” e përbashkëta, për të cilat banorët duhet të mblidhen, të flasin të vendosin apo të financojnë. Tek shumë prej tyre, kjo iniciativë i takon atij që është më aktivi apo atij që jeton në katet e fundit dhe që uji nuk i shkon ose që rëndohet nga zhurma e pompave, pesha e depozitave mbi tarracë, amortizimi i strukturës së saj etj.

“Duhet t’i mblidhja vetë mbeturinat, të cilat një prej komshinjve të rinj kishte lënë në hyrje të pallatit. Mua më shqetëson papastërtia, duhet të kishte një përgjegjës në pallat, dikush që ka kohë të impenjohet për mirëmbajtjen dhe të mirën e përbashkët”, i tha Portës Vendore, Dritan Mema, banor i lagjes “Pavarësia” në Vlorë.

Vlora ka në total 3200 pallate, ku një pjesë e tyre është e ndërtuar pas viteve 2000. Problematika është kryesisht në pallatet e reja të ndërtuara gjatë viteve të fundit, për shkak të mungesës së komunikimit, pasi në to jetojnë familje të cilat e kanë shtëpi pushimi, shtëpi për ta shfrytëzuar për turizëm, apo emigrantë dhe shtetas të huaj.

“ Komunikimi nuk është më i detyrueshëm si shenjë mirësjellje në komunitet”, thekson një i moshuar në hyrje të qytetit.

Në Vlorë është e rrallë të gjesh struktura që kanë administrator pallati, të autorizuar nga banorët. Ndodh vetëm në objektet kur një person punësohet kryesisht nga kompania ndërtuese, pasi jo të gjitha objektet janë shitur. Në këto godina, hyrja në parking bëhet vetëm në mënyrë të autorizuar, ashensorët mirëmbahen e po ashtu pastërtia është standard, por ky nuk është një trend shumë i përhapur.

Your Voice Shkresa

Sipas ligjit të vitit 2009, administratori luan rolin e urës lidhëse midis bashkisë dhe komunitetit. Ai lehtëson qytetarët në disa detyra kur bëhet fjalë për pronën e tyre, si dhe ndërmjetëson banorët me pushtetin vendor për çështjen të ndryshme. Në ligjin “ Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit” në nenin 20, pika c përcaktohen qartë detyrat për administratorin, ku një ndër to është: “ndërmarrja e kontrolleve periodike, teknike dhe higjieno-shëndetësore për gjendjen e pronës e të objekteve në bashkëpronësi, si sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit, sistemi i ngrohjes qendrore, ashensorëve, tarracave, sistemi i ndriçimit, prania e insekteve dhe e parazitëve etj. dhe i veprimeve për të zhdukur dëmtimet e pronës apo praninë e faktorëve, që mund të përbëjnë rrezik për epidemi sëmundje etj”.

Liza Tare, teknike ndërtimi liston faktorët të cilët i dëmtojnë objektet ndërtimor deri në amortizimin total të tyre. “Ndër pjesët që dëmtohet më tepër e para është tarraca, atë e dëmton më tepër uji dhe kryesisht depozitat e ujit që janë vendosur aty prej vitesh. Po nuk u riparua në kohë amortizimi arrin deri në dëmtimin e strukturës”, theksoi Tare për Portën Vendore.

Ekspertja sqaron se rol luan edhe mirëmbajtja e linjave të ujërave të bardha dhe të zeza, pasi dëmtohen kolonat, por edhe për këtë duhet të përgjigjen qytetarët dhe këtu është i domosdoshëm roli i mirëmbajtësit. Sipas opinionit të Tares, por edhe asaj çfarë parashikon ligji, një mirëmbajtës nuk është thjesht person i dashur i komunitetit, por ai duhet të jetë edhe njohës i mirë i disa sektorëve që lidhen kryesisht me strukturën ndërtimore, por edhe aftësi menaxheriale dhe ato të komunikimit, Ndaj për ta është i nevojshëm kualifikimi.

11 vjet pas miratimit të ligjit për administratorët e pallateve, ende në regjistrin e bashkisë nuk figuron zyrtarisht asnjë administrator. Pavarësisht nevojës për një administrator, i cili do të menaxhonte punët publike të komunitetit ku jeton, ligji për funksionimin e administratorëve ka mbetur vetëm në letër. Kreu i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli thekson se kjo ka ardhur si pasojë e kërkesave strikte që parashikon ligji. “ Ne jemi përpjekur prej kohësh të ndërtonim regjistrin e administratorëve të pallateve, por jemi përballur me mungesën e dokumentacionit të të interesuarve. Ligji parashikon që një administrator që të miratohet i tillë duhet të ketë formim profesional e kualifikim, por deri më tani askush nuk e ka pasur”, tha kreu i bashkisë Dritan Leli.

Prej kohësh, banorë dhe qytetarë aktivë kanë kërkuar formalizimin/certifikimin si adminstratorë në Bashkinë e Vlorës, por përherë përgjigjja ishte e njëjtë: Nuk plotësonin të gjitha kushtet që parashikonte ligji, konkretisht kualifikimin! Përballë këtij problemi, ata i janë drejtuar zyrës së formimit profesional, por pa arritur të marrin një zgjidhje, pasi një kurs i tillë formimi nuk ekzistonte. Përballë kësaj situatë, ata më dashamirësit vijuan të japin kontributin e tyre në komunitet, të tjerë u tërhoqën.

Ne këto kushte një grup qytetarësh të angazhuar u organizuan në një grup komunitar dhe ndërmorën iniciativën për nisjen e një fushate nën siglën “Your Voice: Lagjja ime, Administratori i pallatit tim", fushatë jo vetëm ndërgjegjësimi për rëndësinë e administratorit të pallatit, por edhe për zgjidhjen e pengesave administrative e institucionale që mbanin “peng” zbatimin e ligjit në Vlorë.

Ideja e tyre u vlerësua pozitivisht nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC, dhe me mbështetjen e tij, u bë i mundur fillimi i zbatimit të kësaj Iniciative. Grupimi i qytetarëve aktivistë, krahas fushatës së gjerë ndergjegjësuese, iu drejtua edhe një sere institucioneve. Pasi konstatuan se bashkia nuk i regjistronte administratorët e pa kualifikuar, iu drejtuan Qendrës së Formimit Profesional duke i përcjelle të gjithë informacionin e grumbulluar nga puna e tyre paraprake.  Kërkesat e tyre u përcollën me pas në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ndërkohe fushata me qytetarët vazhdoi dhe në bashkëpunim me komunitetin, u përzgjodhën administratorët e parë, 10 prej të cilëve depozituan kërkesën për regjistrim, sapo të çelej kursi.

Si rezultat i punës së tyre këmbëngulëse, Ministria e Ekonomisë dhe e Financave urdhëroi Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional, në ditët e para të muajit dhjetor 2021, për Çeljen e Kurseve të formimit profesional për administratorë pallati . Në shkresën përcjellëse të Ministrisë saktësohet se i hapet rruga ligjore regjistrimit të Administratorëve të zgjedhur pranë Bashkisë Vlorë, për menaxhimin e hapësirave të përbashkëta në ndërtesat me bashkëpronësi. “Sipas Urdhrit dt 06. 12. 2021, prot. 3754/4, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, ngarkohet ta zbatojë atë”, thuhet në shkresën e Ministrisë dërguar në adresë të grupimit qytetar në fillim të muajit të kaluar.

Kjo arritje është rezultat i një pune këmbëngulëse të Grupit qytetar "Your Voice" gjatë 10 muajve të angazhimit të tyre qytetar. Shpresa Gjergji, drejtuese e grupimit qytetar i tha Portës Vendore se kur nisën të punonin nuk e dinin se situata në terren do të ishte shumë më e rëndë nga sa e kishin menduar. “ Menduam se puna jonë do të fokusohej vetëm në rajonin nr 1. Në terren kuptuam se situata në shumë pallate, kryesisht të rinj ishte tërësisht e pamenaxhuar. Në asnjë prej tyre nuk kishte administrator dhe asnjë nuk ishte në dijeni të ligjit dhe detyrimit për zbatimin e tij”, shtoi Gjergji.

Për nëntë muaj kohëzgjatje të fushatës, nga janari 2021 deri më shtator 2021, ky grupim u bë shkak për përmirësimin e situatës në terren, pasi nëpërmjet punës së tyre fillimisht u arrit krijimi i "Task-force" në Bashkinë Vlorë (ngritja e grupeve të punës për të ndjekur dhe ndihmuar procesin e përzgjedhjes e funksionimit të Administratorit të pallateve në ndërtesat me bashkëpronësi), dhe më pas u dakordësua me pushtetin vendor për njohjen e administratorëve të zgjedhur. Por mbi të gjitha është arritur të zgjidhet pengesa burokratike që mbante pezull njohjen zyrtare të administratorëve, duke arritur ligjërisht marrëveshje për çeljen e kurseve të administratorëve në Qendrën e Formimit Profesional.

Klajdi Myzaferi, drejtori i Qendrës së Formimit Profesional në Vlorë, tha se tashmë ka nisur të ketë interes për regjistrim dhe janë depozituar 10 kërkesat e para, aq sa janë të nevojshme për hapje e kursit. “ Aktualisht jemi në fazën e përzgjedhjes së mentorit apo instruktorit të certifikuar dhe pritet që kursi të çelet deri në fund të Janarit”, tha Myzaferi për Portën Vendore, teksa sqaroi se kurset do të zgjasin 4 muaj nga ku do të certifikohen edhe administratorët e parë.

Nisja e kurseve sigurisht që do të sjellë një përmirësim të menjëhershëm të situatës, por nuk do të arrijë të përmbushë të gjitha nevojat për administratorë të kualifikuar. Në këtë kontekst, Shpresa Gjergji, drejtuese e “ Your Voice” tha se zgjidhja e vetme janë krijimet e shoqërive të administratorëve, të cilat do të drejtohen nga administratorë të kualifikuar.

“Kemi sugjeruar krijimin e shoqërive të Administratorëve, pasi është e vetmja mundësi për të përmirësuar situatën në kohë reale. Krijimi i kompanive të këtij lloji do të jetë edhe një mundësi punësimi për shumë persona, të cilët mund të drejtohen nga persona të kualifikuar dhe mund të trajnohen gjatë kësaj kohe”, përfundoi Shpresa Gjergji për Portën Vendore.

Adresimi i problematikës së mungesës së administratorëve dhe veçanërisht angazhimi i shoqërisë civile në Vlorë, ka ndezur dritë jeshile për përmirësim të ndjeshëm të situatës në terren, ku rezultatet e prekshme do të nisin të shihen pranverën e këtij viti.

*Ky artikull është realizuar nga gazetarja Jerola Ziaj / portavendore.al 

LEVIZALBANIA - THIRRJA PËR APLIKIME Nr. 9

LEVIZALBANIA - THIRRJA PËR APLIKIME Nr. 9

Thirrja 9 Banner 02 1

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, Instituti i Zhvillimit të Habitatit shpall “Thirrjen për Aplikime Nr.9”. 

LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore në Shqipëri përmes angazhimit të shoqërisë civile dhe individëve si kampionë të demokracisë për një qeverisje cilësore. 

LevizAlbania fton Organizatat Jo-Fitimprurëse Rinore dhe/ose për të Rinjtë, Grupet Infomale dhe Individëd të aplikojnë me koncept-ide në Thirrjen për Aplikime Nr. 9 me qëllim: përmirësimin e demokracisë vendore dhe përgjegjshmërisë së autoriteteve në nivel vendor.

Rritja e aktivizmit rinor është një nga instrumentat kryesor që mundëson ndryshime strukturore, edhe në nivel vendor, përsa i përket marrëdhënies së qytetarëve me komunitetin dhe qeverisjen. 

Prandaj, fokusi i Thirrjes për Aplikime Nr.9 të LevizAlbania është mbështetja dhe potencimi i të rinjve aktiv në komunitet që përhapin ndjenjën komunitare, mbështesin aktivizmin qytetar dhe ndërmarrin nisma konkrete për zgjidhjen e problemeve të hasura në komunitet.

Të interesuarit ftohen të dërgojnë KONCEPT IDE bazuar në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi 1: Aktivizëm rinor në adresimin e problematikave konkrete dhe rritjen e pjesëmarrjes rinore në nivel vendor.

Drejtimi 2: Komunitete aktive në ripërtëritjen e vlerave mjedisore në nivel vendor.

Drejtimi 3: Të rinjtë në aksione komunitare.

Grupet e targetuara: Të rinjtë në bashki periferike, komunitetet lokale në zonat rurale, gratë dhe vajzat, dhe grupet e margjinalizuara.

Afati i Aplikimit në Thirrjen Nr.9 është data 13 Janar 2022, ora 23:59

Aplikimi në Thirrjen Nr.9 të LevizAlbania realizohet vetëm onlinë në www.levizalbania.al 

Ceremonia e projekteve fituese të Thirrjes Nr.8

Ceremonia e projekteve fituese të Thirrjes Nr.8

C 18

LevizAlbania zhvilloi ceremoninë e shpalljes së projekteve fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 dhe Granteve Strategjike të shpalluara fituese nga Thirrja Nr.2 e këtij instrumenti.

E kthyer tashmë në një traditë, edhe këtë vit ceremonia e shpalljes së projekteve mblodhi aktorë të shoqërisë civile, aktivistë, konsorciumin e projektit LevizAlbania, përfaqësuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe Ambasadës Zvicerane.

Përfituesit kryesorë, ishin ata që sollën për të pranishmit nevojën dhe rëndësinë e nismave si ato të mbështetura nga LevizAlbania nëpërmjet thirrjes për Aplikime Nr.8.

LEXO DHE: Projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të LevizAlbania

Në fjalën e saj, Drejtoresha Ekzekutive e “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” Znj. Juliana Hoxha, në emer të konsorciumit të LevizAlbania i uroi sukses fituesve të LevizALbania. “Ne jemi shumë të kënaqur me këtë thirrjes, pasi edhe pse janë 23 projekte fituese përmes tyre do të mbulohen 29 bashki me aktivitete advokuese, ndërgjegjësuese, pasi ka projekte që do të punojnë në më shumë se një bashki. Ajo që është për tu vlerësuar pasi do të kemi mundësi të shkojmë në bashki të vogla, si Libohovë; Gjirokastër; Krujë; Delvinë; Shijak; Dropull; Këlcyrë; Memaliaj; Ura Vajgurore; Selenicë; Konispol dhe Finiq. Është për tu vlerësuar që në këtë thirrje në vijojmë të mbështesisim iniciatiava që shkojnë në mështetje të grupeve vulnerabël, të atyre që kanë më shumë nevojë për mbështetjen e komunitetit“, u shpreh Znj. Hoxha.

Ndërsa Znj. Erisa Lame, Oficere Programi për Çështjet Politike dhe Demokracinë në Ambasadën, në fjalën e saj përgëzoi organizatat, individët dhe grupimet informale për angazhimin në kuadër të forcimit të demokracisë vendore. “Qeveria Zvicerane është shumë e lumtur që mbështet nismat tuaja, angazhim që shkon në forcimin edhe më shumë të demokracisë vendore. Unë dua t‘ju përgëzoj për idetë tuaja inovatore të cilat do ti japin një hov të madh aktivizmit qytetar në vendin tonë. Shpresojmë që puna dhe arritjet tuaja të frymëzojnë edhe më shumë qytetarë të tjerë për tu angazhuar si aktivistë dhe aktorë ndryshimi në komunitetet e tyre“, u shpreh znj. Lame.

Gjatë kësaj cermonia u prezantuan edhe projektet strategjike të shpalluara fituese nga Thirrja për Aplikime Nr.2 e këtij instrumenti që LevizAlbania ka nisur të implementojë gjatë fazës së dytë të zbatimit të projektit. Projektet strategjike në fjalë në themelin e tyre kanë si objektiv kryesorë krijimin dhe mbështetjen e rrjetëzimit midis organizatave të shoqërisë civile në nivel kombëtar duke adresuar përmes një qasje strategjike problematika që lidhen me mjedisin, ndotjen akustike dhe median.

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave të suksesshme shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Parterët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, që prej 2015 është angazhuar në mbështetjen e aktorëve të shoqërisë civiele, por edhe të individëve dhe grupimeve informale të cilat janë të angazhuar në kërkim të forcimit të demokracisë vendore, përmirësimit të qeverisjes lokale, rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe përfshirjes qytetare në proceset e qeverisjes vendore.

LevizAlbania – Dedikuar Demokracisë Vendore

View the embedded image gallery online at:
https://www.levizalbania.al/sq/lajme#sigProId88d996c498

Nis zbatimin projekti stratgjik: “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”

Nis zbatimin projekti stratgjik: “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”

INCA

Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në vendin tonë nuk është ende i integruar si duhet në politikat kombëtare dhe veçanërisht në ato lokale. Mospërfshirja e komunitetit dhe OSHC në vendimmarrjet lokale vjen përgjithësisht si pasojë e kapaciteteve të ulëta dhe mungesës se njohurive në grupet e komunitetit lokal dhe mungesës se koordinimit midis organizatave të shoqërisë civile që i përfaqësojnë. Nga ana tjetër komunitetet lokale nuk janë të mirë informuara mbi mundësitë e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore si potenciale për zhvillimin dhe mirëqenien e tyre. Aktualisht, kjo situatë pengon zbatimin efektiv të politikave lokale të ruajtjes së mjedisit dhe natyrës duke sjellë menaxhim jo të mirë të burimeve natyrore. Fuqizimi i zërit qytetar përmes rrjetëzimit të OSHC-ve lokale dhe kombëtare mbetet një nga sfidat për përmirësimin e demokracisë së brishtë dhe zhvillimin e qëndrueshëm lokal dhe kombëtar.

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) në bashkëpunim me Klubin Ekologjik - Lezhë, Shoqatën Horizont EU - Lushnje, Shoqatën Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukës, kanë nisur zbatimin e projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”. Projekti financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në kuadër të projektit “Projekti LëvizAlbania”.

Projekti synon të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar. Ai do të nxisë dhe mbeshtesë koalicionet e organizatave përmes qasjes së shkëmbimit te informacionit  dhe rrjetëzimit për të arritur objektiva konkretë sa i përket demokracisë dhe angazhimit qytetar në nivel vendor në bashkinë e Lezhës, Divjakës dhe Hasit. Kjo nismë do të forcojë legjitimitetin rrjeteve lokale dhe zgjerojë hapësirën ndërvepruese për të ndërmarrë veprime konkrete mbi çështje të zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale me rëndësi për komunitetet që ata përfaqësojnë.

Gjatë këtij takimi u prezantuan objektivat dhe rezultatet e pritshme të projektit, si dhe informimi mbi rëndësine e bashkëpunimit gjithëpërfshirës midis organizatave të shoqërisë civile rreth ndikimeve direkte dhe indirekte që do të ketë zbatimi i projektit në forcimin e kapaciteteve të tyre.

Ky aktivitetet u realizua nga INCA Albania në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të Leviz Albania një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

Qendra T’REJA mbështetur nga LevizAlbania përmes Thirrjës së Reagimit të Shpejtë dedikuar situatës së krijuar nga pandemia COVID-19.

Qendra T’REJA mbështetur nga LevizAlbania përmes Thirrjës së Reagimit të Shpejtë dedikuar situatës së krijuar nga pandemia COVID-19.

QTreja RR LA Covidc

 

Përmes mbështjes së dhënë nga LevizAlbania nëpërmjet instrumentit “Reagimi i Shpejtë”, Qendra TREJA zbatoi projektin “Mbështetje për të gjithë” në bashkitë Tiranë, Elbasan dhe Pogradec duke synuar ndihmesën e familjeve në nevojë për të përballuar krizën e shkaktuar nga pandemia COVID-19 gjatë vitit 2020.

Përmes nxitjes së bashkive të targetuara për rishikimin e buxhetit për të përcaktuar një fond të vecantë Qendra TREJA ja doli:

Të ndikonte në miratimine tre vendimeve nga Bashkia Tiranë për krijimin e lehtësirave fiskale për biznesin e vogël;

Të miratonte vendimin e Bashkisë së Elbasanit për përdorimin e fondit të emergjencave për ofrimin e paktove ushqimore për familjet në nevojë gjatë pandemisë COVID-19.

Për rrjedhjojë:

3000 njësi të biznesit të vogël në Tiranë përfituan nga lehtësirat fiskale;

500 pako ushqimore u shpërndanë për familjet në nevojë në Bashkinë Elbasan;

584 familje në nevojë në Bashkinë e Pogradecit përfituan pakot e ndihmës ushqimore dhe higjenike.

#LevizAlbania #QendraTreja #ImpaktiNismaveTona

Përmes mbështjes së dhënë nga LevizAlbania nëpërmjet instrumentit “Reagimi i Shpejtë”, Qendra TREJA zbatoi projektin “Mbështetje për të gjithë” në bashkitë Tiranë, Elbasan dhe Pogradec duke synuar ndihmesën e familjeve në nevojë për të përballuar krizën e shkaktuar nga pandemia COVID-19 gjatë vitit 2020.

Përmes nxitjes së bashkive të targetuara për rishikimin e buxhetit për të përcaktuar një fond të vecantë Qendra TREJA ja doli:

Të ndikonte në miratimine tre vendimeve nga Bashkia Tiranë për krijimin e lehtësirave fiskale për biznesin e vogël;

Të miratonte vendimin e Bashkisë së Elbasanit për përdorimin e fondit të emergjencave për ofrimin e paktove ushqimore për familjet në nevojë gjatë pandemisë COVID-19.

Për rrjedhjojë:

3000 njësi të biznesit të vogël në Tiranë përfituan nga lehtësirat fiskale;

500 pako ushqimore u shpërndanë për familjet në nevojë në Bashkinë Elbasan;

584 familje në nevojë në Bashkinë e Pogradecit përfituan pakot e ndihmës ushqimore dhe higjenike.

#LevizAlbania #QendraTreja #ImpaktiNismaveTona

Projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të LevizAlbania

Projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të LevizAlbania

Th8 Fituesit web c

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqeria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN, Instituti i Zhvillimit të Habitatit” shpall projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8.

Thirrja për Aplikime Nr.8 e LevizAlbania kaloi nëpërmjet proceseve publike dhe transparente që prej aplikimit online dhe deri tek hartimi i projekt-propozimeve të plota prej aplikantëve të kualifikuar nga Konkurset e Ideve që projekti zhvilloi.

Thirrja për Aplikime Nr.8 grumbulloi në total 229 aplikime duke mbuluar të gjithë territorit e vendit me ide dhe iniciativa qytetare, të grupeve informale dhe organizatat të shoqërisë civile të cilat në fokusin e tyre kishin forcimin e demokracisë vendore, përmirësimin e qeverisjes lokale dhe rritjen e angazhimit qytetar në kuadër të përfshirjes në vendimmare.

LevizAlbania zhvilloi Konkurset e Ideve, mekanizmi unikal i projektit në të cilin idetë e kualifikuara për në këtë fazë prezantohen publikisht përpara bordit të granteve të LevizAlbania, bord në përbërjen e të cilit janë personalitete të shquara të shoqërisë civile dhe gazetarisë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

Konkurset e Ideve u zhvilluan në Tiranës si rrjedhojë e situatës së krijuar prej pandemisë COVID-19 me qëllim ruajtjen e masave parandaluese për mospërhapjen e coronavirusit, ato u tramenstuan LIVE në kanalet e komunikimit në median sociale të projektit LevizAlbania. Prej nisjes së zbatimit të projektit LevizAlbania (2015), janë zhvilluar 24 konkurse të ideve për 8-të thirrje për aplikime, duke sjellë për publikun 1680 ide të gjeneruara nga qytetarët e thjeshtë, grupet informale dhe organizatat e shoqërisë civile e të bëra publike për të gjithë të interesuarit nëpërmjet 192 orëve transmetim LIVE.

Nga 71 koncept idetë e kualifikuara në Konkurset e Ideve 43 prej tyre u kualifikuan për në fazën e hartimit të projekt-propozimit me kusht, fazë në të cilën përsëri Bordi i Granteve të LevizAlbania mori në vlerësim një për një të gjitha projekt-propozimet e plota.

Në përfundim të këtij procesi dinamik dhe ambicioz, LevizAlbania prezanton projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të cilat mund ti mësoni duke klikuar në linkun më poshtë.

PROJEKTET FITUESE TË THIRRJES PËR APLIKIME NR.8

LevizAlbania inkurajon të gjitha organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupet informale që nuk arritën të kalojnë në këtë fazë të aplikojnë në thirrjet e ardhshme të projektit që ka ndikuar në konsolidimin e demokracisë vendore, rritjen e angazhimit qytetar e komunitar dhe përmirësuar qeversijen vendore përmes qytetarisë aktive.

 

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153